Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 299 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Bài 2 (trang 299 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một lượng khí không đổi ở trạng thái 1 có thể tích V1 áp suất p1, dãn đẳng nhiệt đến trạng thái 2 có thể tích V2 = 2.V1 và áp suất p2 = p1/2. Sau đó dãn đẳng áp trong trạng thái 3 có thể tích V3 = 3.V1. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình trên. Dùng đồ thị để so sánh công của khí trong các quá trình trên.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 299 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Đồ thị biểu diễn các quá trình trên được mô tả như hình vẽ:

Trạng thái A có: V1, T1, p1.

Quá trình biến đổi từ A sang B là giãn nở đẳng nhiệt nên trạng thái B có: V2 = 2.V1, T2 = T1, p2 = p1/2.

Quá trình biến đổi từ B sang C là giãn nở đẳng áp nên trạng thái C có: V3 = V2, p3 = p2 = p1/2, T3 = V3/V2 .T2 = 1,5.T2 = 1,5.T1.

Từ đồ thị ta nhận thấy công mà hệ thực hiện trong quá trình đẳng nhiệt AB lớn hơn trong quá trình đẳng áp BC vì: ShtABV2V1 > ShcnBCV3V2.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button