Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 278 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

Bài 2 (trang 278 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Không gian trong xilanh ở bên dưới pittong có thể tích V0 = 5,0 l chứa hơi nước bão hòa ở nhiệt độ t = 100oC. Nén hơi đẳng nhiệt đến thể tích V = 1,6 l. Tìm khối lượng nước ngưng tụ (có thể áp dụng phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép cho hơi bão hòa).

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 278 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Ta có: t = 100oC = 373 K = const

Khi nén đẳng nhiệt áp suất hơi tăng vượt áp suất hơi bão hòa nên hơi ngưng tụ cho tới khi lại có áp suất p = 1,013.105 Pa.

Phần thể tích đã ngưng tụ là V = 5,0 – 1,6 = 3,4 (l)

Áp dụng phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép cho hơi bão hòa, ta được:

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button