Địa LýLớp 11

Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tiếp theo)

TIẾT 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LATINH

Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh trong giai đoạn 1985 – 2004.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

                               TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH

Năm

1985

1990

1995

2000

2002

2004

Tốc độ tăng GDP (%)

2,3

0,5

0,4

2,9

0,5

6,0

Nhận xét:

– Tốc độ tăng không đều từ 1985-2004

– Từ 1985- 1995 tốc độ tăng GDP giảm mạnh

– Từ 1995-2000 lại tăng nhanh và sau đó đến 2002 lại giảm mạnh và tăng rất nhanh từ năm 2002-2004

Xem toàn bộ Giải Địa 11: Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button