Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 201 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 41: Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan

Bài 2 (trang 201 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Hãy tính áp suất tuyệt đối p ở độ sâu 1000m dưới nước biển. Cho khối lượng riêng của nước biển là 1,0.103 kg/m3 và pa = 1,01.105N/m5.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 201 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Áp suất tuyệt đối p ở độ sâu 1000m dưới nước biển là:

p = pa + ρ.g.h = 1,01.105 + 1,0.103.9,8.1000 = 99,01 N/m2

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button