Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 186 SGK Vật Lý 10

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Bài 2 (trang 186 SGK Vật Lý 10)

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 186 SGK Vật Lý 10

+ Chất rắn đơn tinh thể chỉ được cấu tạo từ 1 tinh thể tức là tất cả các hạt của nó được sắp xếp ở trong cùng 1 mạng tinh thể chung. Chất rắn đơn tinh thể có tính chất dị hướng.

+ Chất rắn đa tinh thể được cấu tạo bởi vô số các tinh thể nhỏ sắp xếp hỗn độn, do đó tính dị hướng của mỗi tinh thể nhỏ được bù trừ ở trong toàn khối chất

Chất rắn đa tinh thể có tính chất đẳng hướng.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button