Lớp 11Sinh Học

Bài 2 trang 184 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 2 trang 184 sgk Sinh 11 nâng cao

Vì sao có thể điều khiển được giới tính đàn con của vật nuôi? Việc điều khiển giới tính của đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 184 sgk Sinh 11 nâng cao

– Điều khiển được giới tính của đàn vật nuôi vì biết được đặc điểm của tinh trùng nhóm X và nhóm Y sử dụng các biện pháp kĩ thuật như lọc, li tâm, điện di để tách tinh trùng thành 2 loại, một loại có nhiễm sắc thể giới tính X và loại kia có nhiễm sắc thể giới tính Y. Tùy theo nhu cầu về đực hay cái để chọn ra một loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng.

Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi nhờ nắm được cơ chế chính xác các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính đối với từng loài vật nuôi.

– Ý nghĩa: đáp ứng các nhu cầu của con người trong chăn nuôi, ví dụ muốn tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm cần tăng nhiều con cái vì 1 con dực có thể thụ tinh với nhiều con cái. Nhiều trứng sữa tạo nhiều con cái, muốn thịt nhiều thì tạo nhiều con đực,…

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button