Lớp 11Vật Lý

Bài 2 trang 157 SGK Vật Lý 11

Bài 25: Tự cảm

Bài 2 (trang 157 SGK Vật Lý 11)

Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 157 SGK Vật Lý 11

– Từ thông riêng là từ thông xuyên qua một mạch kín, gây ra bởi sự biến thiên của chính dòng điện i của mạch kín đó.

– Độ tự cảm L của một mạch kín là đại lượng phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín. Độ từ cảm L có đơn vị Henry (H).

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 25. Tự cảm

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button