Lớp 11Toán

Bài 2 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

Ôn tập chương III

Bài 2 (trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao):

Bạn đang xem: Bài 2 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 2 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao  Giải Toán 11 nâng cao: Bài 2 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

⇔ ΔABC vuông tại C

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 2 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button