Lớp 11Toán

Bài 18 trang 19 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm

Bài 18 (trang 19 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho đường tròn (O; R) đường thẳng Δvà điểm I. Tìm điểm A trên (O; R) và điểm B trên Δ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 18 trang 19 sgk Hình học 11 nâng cao

Giả sử ta đã có điểm A trên đường tròn (O; R) và điểm B trên đường thẳng Δ sao cho  điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phép đối xứng tâm Đ_1 biến điểm B thành điểm A nên biến đường thẳng Δ thành đường thẳng Δ’ đi qua A. Mặt khác A lại nằm trên (O; R) nên A phải là giao điểm của Δ’ và (O; R)

Suy ra cách dựng:

Dựng đường thẳng Δ’ là ảnh của Δ qua phép đối xứng tâm Đ_(1.)lấy A là giao điểm (nếu có) của Δ’ và (O; R), còn B Là giao điểm của đường thẳng AI và đường thẳng Δ

Số nghiệm hình là số giao điểm của Δ’ và (O; R)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button