Lớp 11Toán

Bài 16 trang 19 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm

Bài 16 (trang 19 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Chỉ ra các tâm đối xứng của các hình sau đây:

a) Hình gồm hai đường thẳng cắt nhau;

Bạn đang xem: Bài 16 trang 19 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Hình gồm hài đường thẳng song song;

c) Hình gồm hài đường tròn bằng nhau;

d) Đường elip ;

e) Đường hypebol;

Lời giải:

a) Hình gồm hai đường thẳng cắt nhau thì tâm đối xứng là giao điểm của hai đường thẳng.

b) Hình gồm hài đường thẳng song song thì tâm đối xứng là những điểm cách đều hai đường thẳng.

c) Hình gồm hài đường tròn bằng nhau thì tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tâm đường tròn.

d) Đường elip thì trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm của elip.

e) Đường elip thì trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm của hypepol.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button