Lớp 11Toán

Bài 15 trang 18 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm

Bài 15 (trang 18 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho phép đối xứng tâm Đo và đường thẳng d không đi qua O. Hãy nêu cách dựng ảnh d’ của đường thẳng d qua Đo. Tính cách dựng d’ mà chỉ sử dụng compa phẳng một lần nữa và thước thẳng ba lần .

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 15 trang 18 sgk Hình học 11 nâng cao

Cách dựng ảnh d’ của d như sau: Lấy hai điểm A, B phân biệt trên d rồi dựng ảnh A’B’ của chúng . Đường thẳng d’ là đường thẳng đi qua A’B’. Ta có thể dựng cụ thể như sau:

Dựng đường tròn (O; R) sao cho nó cắt d tại hai điểm phân biệt A, B. Dựng các đường thẳng AO và BO, chúng cắt đường tròn đó lần lượt tại A’, B’ dựng đường thẳng d’ đi qua A’và B’. Phép dựng trên đây sử dụng compa một lần nữa và thước thẳng ba lần .

 Giải Toán 11 nâng cao: Bài 15 trang 18 sgk Hình học 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button