Lớp 10Vật Lý

Bài 14 trang 210 SGK Vật Lý 10

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Bài 14 (trang 210 SGK Vật Lý 10)

Tính nhiệt lượng cần có cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0o C để chuyển hóa nó thành nước ở 20o C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 2,4.105J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 14 trang 210 SGK Vật Lý 10

– Ở áp suất chuẩn (1 atm), nước đá  nóng chảy ở 0o C. Nhiệt lượng cần cung cấp để cho khối đá tan hoàn toàn thành nước ở 0o C  là:

Q1 = λm = 3,4.105.4 = 13,6. 105 J

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở 0o C để tăng lên 20o C  là:

Q2 = mcΔt = 4.4180(20 – 0) = 334400 J

Vậy nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0o C để chuyển hóa nó thành nước ở 20o C  là:

Q = Q1 + Q2 = 1694400 J ≈ 1,69.103 (kJ)

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button