Lớp 10Toán

Bài 13 trang 28 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 1

Bài 13 (trang 28 SGK Hình học 10)

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0.

Bạn đang xem: Bài 13 trang 28 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

b) P là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi hoành độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ của A và B.

c) Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung bình cộng các tọa độ tương ứng của A và C bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của B và D.

Lời giải

a) Sai

Sửa lại: Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.

b) Sai

Ví dụ: A(2; 6), B(–4; 0) có trung bình cộng các hoành độ bằng –1.

P(–1; 3) là trung điểm của AB

P(–1; 2) không phải trung điểm của AB

P(–1; 0) không phải trung điểm của AB.

c) Đúng

ABCD là hình bình hành nên giao điểm O của AC và BD đồng thời là trung điểm của AC và BD

O là trung điểm của AC 

O là trung điểm của BD Giải Toán 10: Bài 13 trang 28 SGK Hình học 10 | Giải bài tập Toán 10

Giải Toán 10: Bài 13 trang 28 SGK Hình học 10 | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button