Lớp 11Toán

Bài 13 trang 102 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 13 (trang 102 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho hai đường thẳng a, b và mp(P) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nếu a // (P) và b ⊥ (P) thì b ⊥ a

Bạn đang xem: Bài 13 trang 102 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Nếu a // (P) và b ⊥ a thì b ⊂ (P)

c) Nếu a // (P) b // a thì b // (P)

Lời giải:

a) Khẳng định trên đúng a // β nên tồn tại a’⊂ (P) sao cho a // a’ mà b ⊥ (P) nên b ⊥ a’. Do đó b ⊥ a

b) Khẳng định trên sai b có thể song song với (P)

c) Khẳng định trên sai b có thể nằm trong (P)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button