Lớp 11Vật Lý

Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 12 (trang 190 SGK Vật Lý 11)

Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính (L), A là vật điểm thật, A’ là ảnh của A tạo bởi thấu kính, O là quang tâm của thấu kính.

Với mỗi trường hợp hãy xác định

Bạn đang xem: Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11

a) A’là ảnh thật hay ảnh ảo

b) Loại thấu kính

c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ)

Lời giải

Trường hợp 1

– A là vật thật. A’ và A nằm cùng bên trục chính xy của thấu kính =>A’ là ảnh ảo. A’ nằm xa trục chính của thấu kính hơn A=> Thấu kính hội tụ.

– Vẽ:

+ Nối AA’ cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA’ kéo dài cắt xy tại F Khi đó F’ là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đốĩ xứng với F’ qua quang tâm O.

Trường hợp 2

– A là vật thật : A’ và A nằm cùng bên trục chính xy của thấu kính => A’ là ảnh ảo. A’ nằm gần trục chính của thấu kính hơn A => thấu kính phân kì.

– Vẽ:

+ Nối AA’ cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA’ kéo dài cắt xy tại F’ Khi đó F’ là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đối xứng với F’ qua quang tâm O.

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button