Lớp 10Vật Lý

Bài 11 trang 203 SGK Vật Lý 10

Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 11 (trang 203 SGK Vật Lý 10)

1 vòng trong có đường kính ngoài là 44 mm và đường kính trong là 40 mm. Trọng lượng của vòng tròn là 45 mN. Lực bứt vòng tròn này ra khỏi bề mặt của glixerin ở 20oC là 64,3 mN. Hãy tính hệ số căng bề mặt của glixerin tại nhiệt độ này.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 11 trang 203 SGK Vật Lý 10

Khi ta nhấc vòng tròn lên, lực căng bề mặt thoáng glixerin sẽ hướng xuống cùng hướng trọng lực P ⃗ của vòng tròn, ta có:

Fbứt = Fc + P

Fc = Fbứt – P = 64,3.10-3 – 45.10-3 = 19,3.10-3 (N)

Đường giới hạn mặt thoáng sẽ bằng tổng chu vi ngoài và chu vi trong của vòng tròn

l = d1π + d2π = π(d1 + d2) = 3,14(0,044 + 0,04) = 0,264 m

Áp dụng công thức tính lực căng bề mặt:

Giải Vật lý 10: Bài 11 trang 203 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button