Lớp 11Toán

Bài 11 trang 14 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 11 (trang 14 sgk Hình học 11 nâng cao):

a) chỉ ra trục đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau đây ( mỗi hình là một từ bao gồm một số chữ cái):

MÂM , HOC , NHANH , HE, SHE, COACH IS IT, SOS CHEO

b) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số chẵn luôn có trúc đối xứng.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 14 sgk Hình học 11 nâng cao

Lời giải:

b) Trục Oy luôn là trục đối xứng của đồ thị hàm số chẵn y = f(x)

Thật vậy nếu điểm M(x; y) thuộc đồ thị , tức là y = f(x) thì điểm đối xứng với M qua Oy là điểm M (-x; y) cũng thuộc đồ thị vì:

f(-x) = f(x) = y

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button