Lớp 11Vật Lý

Bài 10 trang 190 SGK Vật Lý 11

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 10 (trang 190 SGK Vật Lý 11)

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’.

Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật-ảnh là:

Bạn đang xem: Bài 10 trang 190 SGK Vật Lý 11

a) 125cm

b) 45cm.

Lời giải

Sơ đồ tạo ảnh

AB     →     A’B’

d                d’

Công thức thấu kính:

Gọi khoảng cách từ vật tới ảnh là L ⇒ |d’ + d| = L.

Vật thật ⇒ d > 0

a) L = 125cm

∗ Trường hợp 1: A’B’ là ảnh thật → d’ > 0

→ L = d’ + d =125cm (2)

Từ (1) và (2) ta có:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 10 trang 190 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Giải phương trình lấy nghiệm d1 > 0 ta được: d1 = 17,54 cm

∗ Trường hợp 2

d’ + d = – 125cm (trường hợp này thì ảnh A’B’ là ảnh ảo) (3)

Từ (1) và (3) ta có:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 10 trang 190 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Giải phương trình lấy nghiệm d1 > 0 ta được: d1 = 25cm hoặc d1 = 100cm

b) L = 45cm

∗ Trường hợp 1

d’ + d = -45cm (2)

Từ (1) và (2) ta có:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 10 trang 190 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Giải phương trình lấy nghiệm d > 0 ta được: d = 15 cm

∗ Trường hợp 2

d’ + d = 45cm (3)

Từ (1) và (3) ta có:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 10 trang 190 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

phương trình này vô nghiệm

Đáp án: a)17,54cm; 25cm; 100cm; b)15cm

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button