Lớp 11Vật Lý

Bài 1 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 53: Kính hiển vi

Bài 1 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Để điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng trong trường hợp nào sau đây là đúng?

Bạn đang xem: Bài 1 trang 263 sgk Vật Lý 11 nâng cao

A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

C. hay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Lời giải

Trong kính hiển vi, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là không đổi. Để điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng, ta phải thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Đáp án: A

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 53. Kính hiển vi

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button