Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 209 SGK Vật Lý 10

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Bài 1 (trang 209 SGK Vật Lý 10)

Sự nóng chảy là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự nóng chảy là gì? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 209 SGK Vật Lý 10

Sự nóng chảy là quá trình chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng của các chất. Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn của các chất được gọi là sự đông đặc.

+ Đặc điểm của sự nóng chảy:

– Mỗi chất kết tinh  có 1 nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi 1 áp suất cho trước.

– Chất vô định hình  không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

– Chất rắn khi nóng chảy thì thể tích  tăng, khi đông đặc thì thể tích  giảm (vì nước đá có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên đá cục  nổi trên mặt nước).

– Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn  thay đổi phụ thuộc vào áp suất ở bên ngoài.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button