Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 201 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 41: Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan

Bài 1 (trang 201 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Chọn câu sai

A. Khi xuống càng sâu trong nước thì ta chịu một áp suất càng lớn.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 201 sgk Vật Lý 10 nâng cao

B. Áp suất của chất lỏng không phụ thuộc vào khối lượng riêng của chất lỏng.

C. Độ chênh áp suất tại hai vị trí khác nhau trong chất lỏng không phụ thuộc áp suất khí quyển ở mặt thoáng.

D. Độ tăng áp suất lên một bình kín được truyền đi nguyên vẹn khắp bình.

Lời giải:

Đáp án: B

Công thức tính áp suất thủy tĩnh tại một điểm trong chất lỏng cách mặt thoáng chất lỏng h:

p = pa + ρgh

Ta thấy áp suất p có phụ thuộc vào ρ là khối lượng riêng của chất lỏng → phát biểu B là sai.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button