Lớp 11Vật Lý

Bài 1 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 41: Hiện tượng tự cảm

Bài 1 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Sự biến đổi của dòng điện trong một mạch điện theo thời gian được cho trên hình 41.4. Gọi suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian 0s đến 1s là ℰ1, từ 1s đến 3s là ℰ2.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Ta có:

A. ℰ1= ℰ2

B. ℰ1= 2ℰ2

C. ℰ1= 3ℰ2

D. ℰ1= 0,5ℰ2

Lời giải

Suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0s đến 1s là:

Giải Bài 1 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 1s đến 3s là:

Giải Bài 1 trang 199 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

→ ℰ1 = 2ℰ2

Đáp án: B

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 41. Hiện tượng tự cảm

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button