Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 186 SGK Vật Lý 10

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Bài 1 (trang 186 SGK Vật Lý 10)

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 186 SGK Vật Lý 10

Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể nên nó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.

Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc là chất đa tinh thể => chất đơn tinh thể có tính dị hướng, chất đa tinh thể có tính đẳng hướng.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button