Lớp 11Toán

Bài 1 trang 124 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài tập ôn cuối năm

Bài 1 (trang 124 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho tam giác ABC và các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.

a) Xét bốn tam giác APN, PBM, NMC, MNP . Tìm phép dời hình biến tam giác APN lần lượt thành 1 trong ba tam giác còn lại.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 124 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Phép vị tự nào biến tam giác ABC thành tam giác MNP?

c) Xét tam giác có ba đỉnh là trực tâm của ba tam giác APN, PBM và NCM. Chứng tỏ rằng tam giác đó bằng tam giác APN. Chứng minh điều đó cũng đúng nếu thay trực tâm bằng trọng tâm, hoặc tâm đường tròn ngoại tiếp , hoặc tâm đường tròn nội tiếp

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 1 trang 124 sgk Hình học 11 nâng cao

Đối với các trường hợp khác (trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp), chứng minh hoàn toàn tương tự

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button