Lớp 11Toán

Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11

Cho mặt phẳng (α) và hai đường thẳng a, b. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Nếu a // (α), b ⊥(α) thì a ⊥

Bạn đang xem: Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11

b) Nếu a // (α), b ⊥a thì b ⊥(α).

c) Nếu a // (α), b // (α) thì b // a.

d) Nếu a ⊥(α), b ⊥a thì b ⊥(α).

Lời giải

Hướng dẫn

Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

Giải thích:

a) Dựa vào tính chất 3a).

b) Ví dụ: a // (α); b ⊥ a nhưng b // (α).

c) Ví dụ: a // (α); b // (α) nhưng a ∩ b.

Giải Toán 11: Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11 | Giải bài tập Toán 11

d) a ⊥ (α) và b ⊥ a thì b có thể nằm trong mp(α).

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Hai đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button