Lớp 12Tiếng Anh

Are organically grown foods the best food choices

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi “Are organically grown foods the best food choices” với kiến thức về lợi ích của thực phẩm hữu cơ so với thực phẩm đại trà bằng tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu nhất.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions:

          Are organically grown foods the best choices? The advantage claimed for such foods over conventionally grown and marketed food products are now being debated. Advocates of organic foods – a term whose meaning varies greatly – frequently proclaim that such products are safer and more nutritious than others. The growing interest of consumers in the safety and nutritional quality of the typical North American diet is a welcome development. However, much of this interest has been sparked by sweeping claims that the food supply is unsafe or inadequate in meeting nutritional evidence, the preponderance of written material advancing. As a result, claims that eating a diet consisting of entirely organically grown foods prevents or cures diseases provides other benefits to health have become widely publicized and form the basis for folklore. Almost daily, the public is besieged by claims for “no – aging” diets, new vitamins, and other wonder foods. There are numerous unsubstantiated reports that natural to unfertilized eggs, that untreated grains are better than fumigated grains, and the like. One thing that most organically grown food products seem to have in common is that they cost more than conventionally grown foods. But in many cases, consumers misled if they believe organic foods can maintain health and provide better nutritional quality than conventionally grown foods. So there is real cause for concern if consumers particularly those with limited incomes, distrust the regular food supply and buy only expensive organic foods instead.

Bạn đang xem: Are organically grown foods the best food choices

Question 1. The “welcome development” mentioned in paragraph 2 is an increase in

A. interest in food safety and nutrition among North Americans.

B. the nutritional quality of the typical North American diet.

C. the amount of healthy foods grown in North America.

D. the number of consumers in North America.

Question 2. According to the first paragraph, which of the following is true about the term “organic foods”?

A. It is accepted by most nutritionists.      B. It has been used only in recent years.

C. It has no fixed meaning                        D. It is seldom used by consumers.

Question 3. The author implies that there is cause for concern if consumers with limited incomes buy organic foods instead of conventionally grown foods because                     .

A. organic foods can be more expensive but are often no better than conventionally grown foods.

B. many organic foods are actually less nutritious than similar conventionally grown foods.

C. conventionally grown foods are more readily available than organic foods.

D. too many farmers will stop using conventional methods to grow food crops.

Question 4. According to the last paragraph, consumers who believe that organic foods are better than conventionally grown foods are often                         .

A. careless                     B. mistaken                          C. thrifty                  D. wealthy

Question 5. What is the author’s attitude towards the claims made by advocates of health foods?

A. Very enthusiastic       B. Skeptical                          C. Neutral               D. Somewhat favorable

 

Are organically grown foods the best food choices (ảnh 2)

ĐÁP ÁN

1-A 2-C 3-A 4-B 5-B

Question 1:

A: “sự phát triển được chào đón” được đề cập trong đoạn 2 là sự tăng lên về …

Thông tin trong bài “The growing interest of consumers in the safety and nutritional quality of the typical North American diet is a welcome development” – Chọn A

Question 2: 

C: theo đoạn 1, điều nào đúng về thuật ngữ “thực phẩm hữu cơ”

Thông tin trong bài “organic foods- a term whose meaning varies greatly – thực phẩm hữu cơ – là một thuật ngữ mà ý nghĩa của nó thay đổi rất nhiều” → như vậy là thuật ngữ này không có ý nghĩa cố định → chọn C

Question 3:

Organic foods an be more expensive but are often no better than conventionally grown foods

Thông tin ở đoạn sau: “One thing that most organically grown food products seem to have in common is that they cost more than conventionally grown foods. But in many cases consumers are misled if they believe organic foods can maintain health and provide better nutritional quality than conventionally grown foods. So there is real cause for concern if consumers, particularly those with limited incomes, distrust the regular food and buy only expensive organic foods instead.”

(Việc hầu hết các thực phẩm trồng hữu cơ có vẻ đều giống nhau là chúng đắt hơn các thực phẩm trồng đại trà. Nhưng trong nhiều trường hợp những người tiêu dùng đã bị đánh lạc hướng nếu như họ tin rằng thực phẩm hữu cơ có thể bảo vệ sức khỏe và đem lại chất lượng dinh dưỡng tốt hơn các thực phẩm trồng đại trà. Vậy nên có nguyên nhân thực sự cần quan tâm, nếu như những người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập hạn chế, không tin tưởng vào thực phẩm bình thường và chỉ mua các loại thực phẩm hữu cơ đắt đỏ thay vì thế.)

Question 4:

mistaken

Thông tin ở đoạn sau: “But in many cases consumers are misled if they believe organic foods can maintain health and provide better nutritional quality than conventionally grown foods. So there is real cause for concern if consumers, particularly those with limited incomes, distrust the regular food and buy only expensive organic foods instead.”

(Nhưng trong nhiều trường hợp những người tiêu dùng đã bị đánh lạc hướng nếu như họ tin rằng thực phẩm hữu cơ có thể bảo vệ sức khỏe và đem lại chất lượng dinh dưỡng tốt hơn các thực phẩm trồng đại trà. Vậy nên có nguyên nhân thực sự cần quan tâm, nếu như những người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập hạn chế, không tin tưởng vào thực phẩm bình thường và chỉ mua các loại thực phẩm hữu cơ đắt đỏ thay vì thế.)

Question 5:

B: thái độ của tác giả đối với những tuyên bố được đưa ra bởi những người ủng hộ thức ăn lành mạnh là?

Thông tin trong bài “Are organically grown foods the best food choices? The advantages claimed for such foods over conventionally grown and marketed food products are now being debated – liệu thực phẩm được trồng theo phương pháp hữu cơ có thực sự là sự lựa chọn tốt nhất? Những ưu điểm của loại thực phẩm này vượt trội so với thực phẩm thông thường và thực phẩm được đem bán ở chợ đang được bàn cãi” → như vậy tác giả vẫn giữ thái độ B – nghi ngờ

Bài dịch:

       Thực phẩm hữu cơ Có phải là lựa chọn tốt nhất? Lợi ích từ loại thực phẩm này so với những sản phẩm thông dụng được sản xuất và bày bán khác đang gây ra nhiều tranh cãi. Những người ủng hộ thực phẩm hữu cơ- một cụm từ rất đa nghĩa- thường tuyên bố rằng loại thực phẩm này an toàn hơn và nhiều dinh dưỡng hơn những loại khác. 

      Việc ngày càng có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sự an toàn và chất lượng dưỡng chất có trong một bữa ăn tiêu biểu của vùng Bắc Mỹ là một sự phát triển được mong đợi. Tuy nhiên, sự quan tâm này cũng được tạo ra do những tuyên bố rằng nguồn cung cấp thực phẩm không an toàn hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu về dưỡng chất cần thiết. Mặc dù hầu hết những tuyên bố trên không được chứng minh bằng khoa học, việc có đầy rẫy những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu hơn về những tuyên bố này đã làm cho người dân khó có thể phân biệt được đâu là sự thật còn đâu là bịa đặt. Do đó, tuyên bố về việc tuân theo khẩu phần ăn chỉ toàn là thực phẩm hữu cơ sẽ giúp tránh hoặc chữa trị bệnh tật, hay đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đang ngày càng được nhân rộng vào là cái nền cho những câu truyện bịa đặt quanh nó. 

       Người dân thì gần như là ngày nào cũng bị bủa vây bởi những lời tuyên bố về khẩu phần ăn chống lão hóa, các loại vitamin mới, và những thực phẩm tuyệt vời khác. Có hàng loạt những báo cáo chưa được chứng minh nói rằng vitamin tự nhiên thì tốt hơn vitamin tổng hợp, và trứng được thụ tinh thì có nhiều dinh dưỡng hơn trứng không được thụ tinh, ngũ cốc nguyên gốc | thì tốt hơn là ngũ cốc xông khói, hoặc tương tự như vậy. Một điều mà hầu hết các loại thực phẩm hữu cơ cùng có chung là chúng thường đắt hơn các loại thực phẩm thông thường khác. Nhưng trong nhiều trường hợp thì người tiêu dùng đã bị nhầm lẫn nếu mà họ tin rằng thực phẩm hữu cơ có thể duy trì sức khỏe và cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn so với các thực phẩm thông thường khác.

      Do đó, việc này có thể dẫn đến nhiều mối lo ngại nếu như người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập hạn chế, mất lòng tin vào thực phẩm thông thường và thay vào đó chỉ mua thực phẩm hữu cơ mà thôi.

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button