Toàn tỉnh Quảng Bình sáp nhập 30 trường phổ thông

giao dục tỉnh quảng bình

Trong năm học 2018-2019 và đầu năm học 2019-2020, toàn tỉnh đã tiến hành sáp nhập 30 trường phổ thông thành 15 trường. Cùng http://thptninhchau.edu.vn tìm hiểu nhé!

Thời gian qua, toàn ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình đã tích cực tổ chức rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 17-7-/2014; triển khai thực hiện Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20-6-2018 về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

giao dục tỉnh quảng bình
Chưa xây dựng được trường dân tộc bán trú cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao biên giới Hóa Sơn và Dân Hóa..

Sở GD-ĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành rà soát lại các trường có quy mô nhỏ để xây dựng phương án sáp nhập, thành lập trường liên cấp phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong năm học 2018-2019 và đầu năm học 2019-2020, toàn tỉnh đã tiến hành sáp nhập 30 trường phổ thông thành 15 trường, cụ thể: sáp nhập 12 trường tiểu học trên cùng một địa bàn cấp xã thành 6 trường tiểu học (Tuyên Hóa 2, Minh Hóa 2, Quảng Ninh 4, Lệ Thủy 4); sáp nhập 9 trường tiểu học và 9 trường THCS thành 9 trường liên cấp tiểu học và THCS trên cùng địa bàn cấp xã (Minh Hóa 1, Quảng Trạch 1, Ba Đồn 1, Bố Trạch 2, Đồng Hới 2, Lệ Thủy 2). Đồng thời, chuyển đổi Trường tiểu học Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trường Sơn; thành lập mới 3 trung tâm tin học-ngoại ngữ, 2 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập…

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục khuyến khích phát triển loại hình trường mầm non tư thục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục… Vì vậy, đến nay, mạng lưới trường học toàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của gần 23 vạn học sinh, sinh viên và các người dân trong tỉnh.

Hiện, Quảng Bình có 811 trường và cơ sở giáo dục, bao gồm: 222 trường và cơ sở giáo dục mầm non; 198 trường tiểu học; 26 trường tiểu học và THCS; 141 trường THCS; 6 trường THCS và THPT; 27 trường THPT; 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; 8 trung tâm giáo dục-dạy nghề cấp huyện; 23 trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học và trung tâm ngoại ngữ-tin học; 159/159 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 25 trung tâm tư vấn du học, 1 trường đại học; 3 trường trung cấp chuyên nghiệp; 2 trường trung cấp nghề và 2 trường cao đẳng nghề.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh chưa quan tâm đúng mức việc quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dẫn đến mạng lưới trường lớp vẫn chưa thật sự hợp lý, tình trạng quá tải học sinh mầm non, tiểu học diễn ra cục bộ ở một số nơi; hai xã Hoá Sơn và Dân Hoá (Minh Hóa) chưa thành lập được trường phổ thông dân tộc bán trú cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời