Quảng Bình: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới

quang binh

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT làm việc với trường THPT Ninh Châu, toàn ngành sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020; khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GD-ĐT mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc, trong đó, tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp, đó là: tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính về GD-ĐT; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ QLGD; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT; tăng cường công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác truyền thông về GD-ĐT, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GD-ĐT, trước hết là việc đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

quang binh

Tuy nhiên, với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới đang đặt ra cho ngành GD-ĐT những trách nhiệm hết sức nặng nề. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, tạo ra một bước chuyển biến mới trong chất lượng giáo dục, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng lưu ý ngành GD-ĐT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chất lượng giáo dục theo hướng cụm trường, liên trường, các điểm chính, điểm trường lẻ; khắc phục tình trạng mạng lưới trường, lớp manh mún, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu giáo dục.

Đồng thời phải quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục; khẩn trương trình các cấp thẩm định và phê duyệt chương trình, SGK giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông mới, trước hết là SGK lớp 1.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý, toàn ngành cần rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất để bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, phòng ở cho học sinh nội trú, bán trú và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới; từng bước xóa bỏ phòng học tạm; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định. Tiếp tục thực hiện tiêu chí nông thôn mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Trả lời