Danh sách ủng hộ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Thứ sáu - 08/01/2016 10:45
DANH SÁCH ỦNG HỘ

DANH SÁCH TẬP THỂ LỚP - CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ

TT Tên đơn vị/Cá nhân Điện thoại Số tiền/Kỷ vật Ghi chú
1 Tập thể lớp 12B - Khóa 1996-1999
Đại diện: Nguyễn Đại Trường
0916.903599 10.000.000  
2 Trương Thế Hải
Lớp 12L  Khóa 2003-2006
0945.707111 5.000.000  
3 Tập thể lớp 12E - Niên khóa 1999-2002
Đại diện: Trần Thị Ánh Tuyết
0983.834811 5,000,000  
4 Tập thể lớp 12B3 - Niên khóa 2006-2009
Đại diện: Hà Thị Hiền Trang
0987.933188 2.200.000  
5 Tập thể lớp 12G - Niên khóa 1999-2002
Đại diện: Nguyễn Hoàng Thân
0989.453823 5.000.000  
6 8 học sinh củ hiện đang công tác tại trường
Đại diện: cô giáo Nguyễn Thị Thương-TTCM
0905.503020 5.000.000  
7 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 1999-2002
Đại diện: Lê Thị Nhật Lệ
01248.803019 5.000.000  
8 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 2000-2003
Đại diện: Trương Thanh Long
0913.295157 5.000.000
2 ghế đá
 
9 Trần Vũ Thành
Lớp 12K  Khóa 2001-2004
0982.152515 5.000.000 chuyển qua tài khoản
10 Tập thể lớp 12C1 - Niên khóa 2007-2010
Đại diện: Đỗ Thị Ngọc Anh
01694.307755 2.000.000  
11 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 1999-2002
Đại diện: Nguyễn Hữu Thọ
0932.559261 5.000.000  
12 Tập thể lớp 12I - Niên khóa 2005-2008
Đại diện: Trương Thị Hiên
0973.405393 1.500.000  
13 Tập thể lớp 12M - Niên khóa 2005-2008
Đại diện: Lê Minh Hoài
0917.136545 2.000.000  
14 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 2005-2008
Đại diện:Hoàng Mạnh Phát
01689.966742 1.500.000  
15 Tập thể lớp 12A
Tập thể lớp 12D
Tập thể lớp 12G
Niên khóa 2005-2008
Đại diện: Nguyễn Tiến Đạt
0912.225332 4.500.000  
16 Tập thể lớp 12I - Niên khóa 2002-2005
Đại diện: Nguyễn Văn Hoàng
0942.729287 1.500.000  
17 Tập thể lớp 12D - Niên khóa 2004-2007
Đại diện: Phạm Thị Diệu Hằng
0905.652469 3.000.000 2 ghế đá
18 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 2004-2007
Đại diện: Ngô Lê Duy
0914.222796 5.000.000 3 ghế đá
19 Tập thể lớp 12D - Niên khóa 2002-2005
Đại diện: Nguyễn Thị Thạo
0917.127955 3.000.000  
20 Tập thể lớp 12A1 - Niên khóa 2007-2010
Đại diện: Lê Thị Phương Thảo
01696.064773 4.400.000  
21 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 2003-2006
Đại diện: Nguyễn Hoàng Vinh
0913.920987 3.000.000  
22 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 1998-2001
Đại diện: Phan Mậu Duy
0911.380888 3.000.000  
23 Tập thể lớp 12I - Niên khóa 1998-2001
Đại diện: Nguyến Thị Thanh Tâm
0985.254926 4.500.000  
24 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 2001-2004
Đại diện: Nguyễn Văn Long
0907.284268 4.000.000  
25 Tập thể lớp 12B- Niên khóa 1996-1999
Đại diện: Lê Hồng Hiệu
0915.933279 3.000.000 2 ghế đá
26 Tập thể lớp 12H - Niên khóa 2003-2006
Đại diện: Mai Quốc Huy
  3.000.000  
27 Tập thể lớp 12G - Niên khóa 2000-2003
Đại diện: Đỗ Thị Thanh Nhung
0915.197469 4.000.000  
28 Tập thể lớp 12L - Niên khóa 2000-2003
Đại diện: Trần Trọng Bắc
0976.109845 1.000.000  
29 Tập thể lớp 12D - Niên khóa 1999-2002
Đại diện: Trần Mạnh Hùng
01274.607777 5.000.000  
30 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 1996-1999
Đại diện:
  7.000.000  
31 Tập thể lớp 12E - Niên khóa 2005-2008
Đại diện: Phạm Thị Hoàng Giang
  2.500.000  
32 Tập thể lớp 12A3 - Niên khóa 2007-2010
Đại diện: Lê Thị Thanh Tú
0962.919816 2.000.000  
33 Tập thể lớp 12D - Niên khóa 1998-2001
Đại diện: Trần Mậu Tuất
0909.442928 5.000.000  
34 Lê Anh Tuấn
Lớp 12E  Khóa 2002-2005
0948.315570 1.000.000  
35 Tập thể lớp 12H - Niên khóa 2001-2004
Đại diện: Lê Thị Hiếu
0986.850767 4.100.000  
36 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 1997-2000
Đại diện: Phạm Xuân Kỳ
0984.065676 5.000.000  
37 Tập thể lớp 12B - Niên khóa 1997-2000
Đại diện: Phan Thanh Hà
0913.295993 4.000.000 2 ghế đá
38 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 1997-2000
Đại diện: Đỗ Nam Thắng
0983.295198 5.000.000  
39 Tập thể lớp 12M - Niên khóa 2002-2005
Đại diện: Nguyễn Văn Ngôn
0972.675993 2.000.000  
40 Tập thể lớp 12D - Niên khóa 1996-1999
Đại diện: Phan Quốc Khánh
0917.970245 4.000.000  
41 Tập thể lớp 12E - Niên khóa 1997-2000
Đại diện: Nguyễn Thị Phương Liên
0982.043817 5.000.000  
42 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 1998-2001
Đại diện: Nguyễn Chính Hữu
0913.107665 3.000.000  
43 Tập thể lớp 12B - Niên khóa 1998-2001
Đại diện: Phan Thanh Giàn
0934.741048 3.000.000  
44 Tập thể lớp 12E - Niên khóa 1998-2001
Đại diện: Trần Châu Phong Nhã
0913.079026 3.000.000  
45 Tập thể lớp 12G - Niên khóa 1998-2001
Đại diện: Hoàng Văn Dương
0914.618555 2.000.000  
46 Tập thể lớp 12D - Niên khóa 2003-2006
Đại diện: Lê Thị Cảnh
0948.237205 2.750.000  
47 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 1996-1998
Đại diện: Lê Chí Công
0983.128380 5.000.000 10 suất học bổng học sinh nghèo vượt khó
48 Lê Chí Công
Lớp 12A  Khóa 1996-1998
  3.000.000 10 suất học bổng học sinh giỏi
49 Tập thể lớp 12D - Niên khóa 1997-2000
Đại diện: Lê Thị Thắm
0916.717603 5.000.000  
50 Tập thể lớp 12A1 - Niên khóa 2006-2009
Đại diện: Hoàng Tiến Dũng
0961.258777 3.200.000  
51 Tập thể lớp 12B - Niên khóa 2003-2006
Đại diện: Hoàng Thị Nhung
01229.072267 3.000.000  
52 Tập thể lớp 12H - Niên khóa 1998-2001
Đại diện:
  2.000.000  
53 Nguyễn Ngọc Minh
Lớp 12H  Khóa 1998-2001
  1.000.000  
54 Tập thể lớp 12I - Niên khóa 1999-2002
Đại diện: Nguyễn Văn Quẫn
01639.195594   4 ghế đá
55 Tập thể lớp 12M - Niên khóa 1999-2002
Đại diện:
  1.000.000  
56 Cao Thị Diệu Hương
Lớp 12A2  Khóa 2006-2009
  500.000  
57 Tập thể lớp 12I - Niên khóa 2000-2003
Đại diện:
  2.000.000  
58 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 2003-2006
Đại diện:
  1.000.000  
59 Tập thể lớp 12A - Niên khóa 2003-2006
Đại diện:
  1.000.000  
60 Tập thể lớp 12L - Niên khóa 2003-2006
Đại diện:
  3.000.000  
61 Tập thể lớp 12H - Niên khóa 1999-2002
Đại diện:
  3.000.000  
62 Tập thể lớp 12E - Niên khóa 2000-2003
Đại diện:
  2.000.000  
63 Nguyễn Văn Nhì
Lớp 12C  Khóa 1996-1999
  1.000.000  
64 Lê Thanh Tuấn
Lớp 12C  Khóa 1996-1999
  1.000.000  
65 Nguyễn Sỹ Nho
Lớp 12C
  1.000.000  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ỦNG HỘ


(Tiếp tục cập nhật...)

Tác giả bài viết: Ninh Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn