Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Thứ bảy - 30/09/2017 23:25
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NINH CHÂU                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
 NĂM HỌC 2017 - 2018
 
    - Căn cứ công văn số: 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018 của Bộ GD&ĐT;
    - Căn cứ báo cáo tổng kết năm học 2016-2017  và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của sở GD&ĐT; Công văn  số: 1616/SGD ĐT-GDTrH ngày 25/8/2017  về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017- 2018  của sở GD&ĐT Quảng Bình;
    - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THPT Ninh Châu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018  với những nội dung cơ bản sau:

 

A. PHẦN THỨ NHẤT:

 
  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2016-2017
 
1. Duy trì số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
  1.1. Tuyển sinh đúng quy định.
  1.2. Duy trì sĩ số, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học 0,4%
  1.3. Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần: 98%.
 
2. Xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên, tăng cường các điều kiện dạy học.
2.1. Xây dựng khuôn viên nhà trường: Nâng cấp cổng trường; cải tạo nhà vệ sinh của học sinh; trồng cây ở sân thể dục...
  2.2. Hoàn thành việc đổ đất cải tạo sân học thể dục.
2.3. Triển khai xây dựng nhà 08 phòng học.
2.4. Mua sắm thiết bị dạy học: 03 máy tính xách tay và 02 máy in phục vụ công tác quản lý, 10 máy tính để bàn phục vụ dạy học, sách tăng cường cho thư viện, hóa chất phục vụ dạy học, 01 tivi phục vụ cho ngoại khóa.        
 
3. Chất lượng.
 3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ.
- 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 9,5 %. Trong năm có 06 giáo viên đi học cao học (đạt tỉ lệ 9,5%).
- 100% giáo viên giảng dạy đạt yêu cầu và xếp loại khá, giỏi.
- 100% giáo viên có khả năng sử dụng thành thạo CNTT vào dạy học, 100% có chứng chỉ tin học A trở lên, 100% có chứng chỉ ngoại ngữ.
- 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng giáo dục thường xuyên.
- Xếp loại giáo viên:
+ Xếp loại viên chức: 39,4% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60,6% hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: 76,2% xếp loại xuất sắc, 23,8% xếp loại khá.
3.2. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
 -  Xếp loại học lực học sinh:
 Giỏi: 15,7 %, Khá 62,1%, TB: 21,6%, Yếu: 0,6 %.
-  Xếp loại hạnh kiểm:
 Tốt: 73,2 %, Khá: 24,5 %, TB: 1,9 %, Yếu: 0,4%.
-. Thi HSG:
+ Các bộ môn văn hóa : Thi học sinh giỏi lớp 11, 12 đạt 53 giải. Trong đó: khối 12 đạt 3 giải đồng đội, 25 giải cá nhân về các môn văn hóa và 4 giải Casio; khối 11 đạt 20 giải cá nhân; thi OTE đạt 1 cấp tỉnh.
+ TDTT: HKPĐ cấp quốc gia đạt 02 HCB, 01 HCĐ; Thi Điền kinh cấp tỉnh đạt 2 HCV, 01 HCB, 05 HCĐ; hội thao Giáo dục QP-AN đạt giải Nhì toàn đoàn, Nhất đồng đội nữ, 01 giải KK môn đội ngũ , 07 giải các nhân (01 Nhất, 03 Nhì, 01 ba, 02 KK).
- Chất lượng các hoạt động giáo dục khác:
+ Học nghề: 100% học sinh khối 11 học và thi nghề phổ thông.
+ 100% học sinh học giáo dục hướng nghiệp.
 
4. Quản lý
- Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động nhà trường, quy chế đánh giá xếp  loại CB, GV, NV, học sinh, nội quy học sinh; Quy chế phối hợp hoạt động nhà trường với Công đoàn, Đoàn  thanh niên; Quy chế nâng lương trước thời hạn.
- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần và các kế hoạch các hoạt động chính trong nhà trường. Nâng cao trách nhiệm quản lý chuyên môn của tổ chuyên môn.
 
5. Kết quả thi đua khen thưởng cuối năm
* Khen thưởng học sinh:
+ Tập thể lớp: Khen thưởng 09 lớp tiên tiến.
+ Cá nhân: Khen thưởng 164 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 648 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
* Danh hiệu thi đua tập thể nhà trường và CB-GV-NV:
+ Danh hiệu tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến.
+  Danh hiệu cá nhân:
- Số cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh: 02
- Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở: 09
- Số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 60
 
 6. Khó khăn, thách thức:
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, đặc biệt là phòng học, nhà đa năng; sân học thể dục còn đơn sơ, chưa đảm bảo tổ chức tốt việc dạy học thể dục cho học sinh, điều này phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. 
- Việc đổi mới phương pháp, dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh gặp một số khó khăn do: năng lực của một số giáo viên còn hạn chế, điều kiện đảm bảo dạy học chưa tốt, số học sinh trên lớp đông, thói quen học thụ động của học sinh ở các lớp dưới; Nội dung chương trình còn mang nặng kiến thức, cách kiểm tra đánh giá đang ít thay đổi chưa phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Thu nhập của giáo viên còn thấp chủ yếu dựa vào lương, nhà trường đang ở trong diện dư giáo viên nên phải điều chuyển công tác nên một số ít giáo viên chưa yên tâm công tác.
 
 
 
 

B. PHẦN THỨ HAI:
 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
NĂM HỌC 2017-2018
 
I. Phương hướng, nhiệm vụ chung.
1. Tiếp tục triển khai các văn bản của cấp trên về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của sở GD&ĐT; Công văn  số: 1616/SGD ĐT-GDTrH ngày 25/8/2017  về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017- 2018  của sở GD&ĐT Quảng Bình;
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;
3. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng HSG và học sinh có năng khiếu;
4. Đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; tiếp cận định hướng và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;
5. Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;
6. Phát triển đội ngũ về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
II. Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể
1. Tiếp cận.
  Mục tiêu 1. Duy trì số lượng.
 Chỉ tiêu 1.1. Tuyển sinh đúng quy định.
 Chỉ tiêu 1.2.  Đảm bảo tỉ lệ học sinh bỏ học < 0,5%
 Chỉ tiêu  1.3. Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần: 99%.
  * Các hoạt động:
- Tuyển sinh đúng quy định đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đảm bảo đúng số lượng.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm GVCN, các tổ chức trong trường, giáo viên bộ môn trong việc dạy học, quản lý, theo dõi học sinh.
- Động viên, chia sẻ, giúp đỡ học sinh, quan tâm nhiều đến quản lý, giáo dục, giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 Mục tiêu 2. Xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên, tăng cường các điều kiện dạy học.
Chỉ tiêu 2.1:  Xây dựng khuôn viên nhà trường: Xây dựng nhà xe học sinh, cải tạo hệ thống tường rào, lát sân trước phòng học mới.
Chỉ tiêu 2.2: Mua sắm thiết bị dạy học.     
Chỉ tiêu 2.3: Hoàn thiện 08 phòng học mới.
*Các hoạt động:
- Huy động các nguồn vốn để xây dựng CSVC, trong đó tham mưu để Sở, Tỉnh cấp kinh phí xây dựng trường, đồng thời tích cực kêu gọi ủng hộ của địa phương, doanh nghiệp, phụ huynh để hỗ trợ xây dựng CSVC phục vụ dạy học của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc  các quy định thu, chi, tiết kiệm các khoản chi để phục vụ cho dạy học.
- Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và có quy định chặt chẻ để bảo vệ CSVC nhà trường
 2. Chất lượng
  Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đội ngũ .
Chỉ tiêu 3.1: 100% giáo viên đạt chuẩn trong đó trên chuẩn 19%.
Chỉ tiêu 3.2: 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định đạt yêu cầu trở lên.
Chỉ tiêu 3.3: Xếp loại viên chức: 40% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp có 76% xếp loại xuất sắc, 24% xếp loại khá.
* Các hoạt động :
- Tổ chức học tập và quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước, Nghị quyết 29 của Trung ương và các chương trình hành động của Chính phủ về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”, Điều lệ Trường trung học, Kế hoạch nhiệm vụ năm học, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐ ngày 16/4/2008 của BGD&ĐT về đạo đức nhà giáo; các nội dung của các chuẩn quy định về “phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đối với CBQL, GV, NV để mỗi một CB, GV, NV có ý thức phấn đấu vươn lên. Đồng thời căn cứ vào các tiêu chuẩn đó để đánh giá phân loại CB, GV, NV vào cuối kì, cuối năm học.
   - Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng chương trình rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo thực sự tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
   - Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí cao, yêu  nghề, có ý chí phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; gương mẫu thực hiện các quy định về văn hóa công sở như trang phục, sinh hoạt, giao tiếp...theo nội dung quy định về chuẩn mực đạo đức của giáo viên.
    - Sắp xếp, bố trí tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên đi học để nâng cao trình độ trên chuẩn qua các năm. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng dạy học cho đội ngũ giáo viên.
 - Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn: dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, thao giảng, thực tập sư phạm, tổ chức hội thảo về phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng HS giỏi, giáo dục HS cá biệt; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trên tất cả các mặt hoạt động giáo dục của giáo viên. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và các cuộc thi khác do Sở GD tổ chức.
- Nâng cao năng lực của giáo viên trong công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.
- Đánh giá xếp loại giáo viên đúng yêu cầu và năng lực, có chính sách thi đua khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Mục tiêu 4. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh
Chỉ tiêu 4.1. Xếp loại học lực học sinh
      - Học lực giỏi 13%, khá 61,9%, TB 24,1%, yếu: 1%.
 Chỉ tiêu 4.2. Xếp loại hạnh kiểm.
      - Tốt 74,2%, khá 23,8%, TB 1,5%, Yếu 0,5%.
     Chỉ tiêu 4.3. Thi HSG.
 - Thi HSG đạt từ 50 giải cá nhân trở lên, 50% số môn có giải đồng đội (Đối với khối 12), mỗi môn tham gia dự thi đạt 50% giải trở lên.       
 - TDTT: có  giải.
Chỉ tiêu 4.4. Kết quả thi THPT Quốc gia.
- Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trên 95%.
            - Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao  đẳng 60-70%.
Chỉ tiêu 4.5. Chất lượng các hoạt động giáo dục khác:
- Học nghề: 100% học sinh khối 11 học và thi nghề phổ thông.
- 100% học sinh học giáo dục hướng nghiệp.
- Có ít nhất 01 sản phẩm tham gia dự thi NCKH cấp tỉnh.
   * Các hoạt động:
- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống, pháp luật cho học sinh, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương nhà trường, tạo được môi trường giáo dục  lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường;
- Quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm của năm học trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh ngay từ đầu năm. Thực hiện một cách nghiêm túc nội dung chương trình theo quy định hiện hành đảm bảo thời gian kết thúc năm học đúng quy định và có đủ thời lượng cho việc luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.
- Phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong công tác quản lý giáo viên, triển khai hoạt động dạy học theo kế hoạch của nhà trường; Tăng cường soạn và giảng các chuyên đề, bài học theo chuổi các hoạt động; Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý của BGH, tổ chuyên môn.
- Tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh, nâng cao chất lượng câu lạc bộ tiếng anh.
- Khai thác có hiệu quả CSVC - Thiết bị hiện có (chú trọng thiết bị dạy học hiện đại) của nhà trường để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng thực hành thí nghiệm.
- Thực hiện có hiệu quả các buổi sinh hoạt tập thể (Chào cờ, sinh hoạt lớp, ngoại khoá, cuộc thi “Đường đến vinh quang”...) và tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm trong năm học, xây dựng các phong trào thi đua.
   - Tổ chức và quản lý tốt hoạt động dạy thêm và học thêm tại trường theo hướng: Quản lý chặt chẽ, đưa học thêm vào nền nếp, nâng cao chất lượng giờ dạy, dạy học phù hợp với đối tượng .
    - Phân công giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng tham gia bồi dưỡng từ đầu năm học. Các tổ chuyên môn cần có kế hoạch chọn lọc, bồi dưỡng những học sinh giỏi bộ môn ở cả 3 khối. Trong quá trình bồi dưỡng HSG chú ý hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu, tìm tòi các nguồn tài liệu, động viên, khích lệ các em chủ động chiếm lĩnh tri thức. Giáo viên bồi dưỡng HSG cần thường xuyên cập nhật thông tin liên quan, đồng thời dành thời gian thích đáng cho việc soạn, giảng, kể cả việc bố trí thời gian để cùng giải những bài tập khó với học sinh hoặc tổ chức hướng dẫn các em giải các bài tập trên các tạp chí chuyên ngành. Cần chú ý bồi dưỡng học sinh ngay trong giờ giảng chung ở lớp (phân công chuẩn bị nội dung và ra bài tập khó hơn …)
  - Liên hệ chặt chẻ với phụ huynh học sinh, phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục đạo đức học sinh. Phối hợp chặt chẻ với chính quyền địa phương để tăng cường công tác an ninh trật tự, quản lý giáo dục học sinh, động viên học sinh.
- Nhà trường, ban đại diện CMHS phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện về kinh phí, thời gian cho công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu; đồng thời tranh thủ nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức XH để động viên, khen thưởng kịp thời CBGV, học sinh có thành tích xuất sắc.
3. Quản lý
Mục tiêu 5: Xây dựng quy chế, kế hoạch và thực hiện công tác quản lý nhà nước.
 Chỉ tiêu 5.1: Rà soát, bổ sung các quy chế phù hợp với thực tế và đúng văn bản Nhà nước; Xây dựng quy chế quản lí tài sản công và quản lí tiền mặt của nhà trường.
Chỉ tiêu 5.2: Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần và các kế hoạch hoạt động trong nhà trường phù hợp với điều kiện hiện có và có tính khả thi cao.
Chỉ tiêu 5.3: Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý chuyên môn của tổ chuyên môn.
* Các hoạt động:
- Tổ chức hội nghị cốt cán, hội nghị liên tịch, hội nghị CNVC để thực hiện phân công công tác và xây dựng quy chế.
- Tổ chức thực hiện, nghiên cứu các văn bản cấp trên để bổ sung và điều chỉnh các văn bản ban hành.
-  Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.
- Chỉ đạo việc xây dựng, đánh giá và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào hoạt động giảng dạy và giáo dục có hiệu quả: sáng kiến mang tính thiết thực, khoa học, ứng dụng vào hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường.
4. Thi đua khen thưởng của nhà trường và các tổ chức trong nhà trường.
* Danh hiệu thi đua tập thể nhà trường và CB-GV-NV:
+ Danh hiệu tập thể: Tập thể Lao động xuất sắc.
+  Danh hiệu cá nhân:
- Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh: 02
- Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở: 09
- Số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 60
+ Công đoàn: VMXS
+ Đoàn trường: VMXS.

C. PHẦN THỨ BA:
KẾT LUẬN
Năm học mới 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; và là năm học tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với mục tiêu đặt ra: Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng HSG, học sinh có năng khiếu. Với tinh thần đó, đòi hỏi mỗi CB-GV-NV hãy phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân.
                                                     
 Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2017
    HIỆU TRƯ­ỞNG
 
 
 
 
      Từ Xuân Hóa
                                                                                               
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017 - 2018
THÁNG NỘI DUNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN
8/2017 - Hoàn thành phân lớp
- Tổ chức lao động đầu năm
- Phổ biến nội quy nhà trường cho học sinh
- Phổ biến các văn bản thực hiện nhiệm vụ năm học
- Ổn định nền nếp dạy hoc
BGH
Đ/c Lưu
GVCN
Hiệu trưởng
BGH, TTCM
9/2017 - Tổ chức khai giảng năm học mới
- Hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu thi đua
- Tham gia tập huấn phương pháp dạy học và phương pháp hướng dẫn HS tự học.
- Tổ chức các Đại hội, Hội nghị trong nhà trường
     + Hội nghị CNVC- Đại hội Công đoàn
     + Đại hội Lớp – Chi đoàn
     + Đại hội Đại biểu Đoàn trường
     + HN phụ huynh lớp, trường
- Lập đội tuyển HSG khối 11,12,
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 11, 12
- Triển khai thi NCKH trong học sinh năm học 2017-2018 cấp trường
- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm
- Duyệt kế hoạch tổ CM
- Triển khai học nghề
- Dự giờ liên trường
BGH
BGH, Tổ CM
BGH, GV tập huấn
BGH, Công đoàn, Đoàn trường, GVCN
 
 
BGH, Tổ CM
GVBD
BGH
 
BGH
BGH
BGH
BGH
10/2017 - Tổ chức thi đua chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam
- Kiểm tra hồ sơ
- Kiểm tra công tác bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy học.
- Phối hợp với trung tâm GD dạy nghề huyện để kiểm tra công tác dạy nghề và GD hướng nghiệp
- Dự giờ liên trường
BGH
BGH, TTCM
BGH, thiết bị
BGH
 
BGH
11/2017 - Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngay nhà giáo Việt nam
- Tổ chức lễ kỹ niệm 20/11
- Kiểm tra chế độ ghi điểm
- Thi GV dạy giỏi cấp trường đợt 1
- Đăng ký tham gia thi NCKH dành cho học sinh trung học
- Dự giờ liên trường
BGH
BGH
BGH
BGH, TTCM
BGH, GVHD
BGH
12/2017 - Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày QPTD 22/12
- Ôn tập, kiểm tra học kỳ I
- Tổ chức HKPĐ cấp trường
Đoàn trường
BGH, TTCM
BGH, tổ TD
01/2018 - Tham gia thi NCKH  dành cho học sinh trung học cấp tỉnh
- Điều chỉnh phân công giảng dạy học kỳ II
- Tham gia thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh”  cấp tỉnh.
BGH, GVHD, đội tuyển
BGH, TTCM
BGH, Tổ  NN
02/2018 - Kiểm tra công tác thư viện
- Tổ chức ôn thi THPT quốc gia theo môn đăng ký của HS
BGH, TV
BGH, TTCM,  GV ôn thi
03/2018 - Tổ chức đợt thi đua 26/3
- Thi học sinh giỏi lớp 11,12 cấp tỉnh
 
- Thi GV dạy giỏi cấp trường đợt 2
Đoàn trường
HS trong đội tuyển
BGH,TTCM, GV tham gia thi
04/2018 - Thi Nghề PT
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, chế độ ghi điểm
- Ôn tập, kiểm tra học kỳ II
BGH BGH,TTCM
BGH, TTCM
05/2018 - Hoàn thành và nộp các báo cáo cuối năm
- Công tác tổng kết năm học
Văn phòng
 
BGH
06/2018 - Hoàn thành công tác thi đua
- Hoàn thành hồ sơ năm học
- Tham gia bồi dưỡng năng lực phương pháp dạy học cho GV tiếng Anh
BGH, Các đ/c được phân công
BGH, Tổ NN
07/2018 - Tuyến sinh vào lớp 10 THPT
- Tham gia bồi dưỡng năng lực phương pháp dạy học cho GV tiếng Anh
BGH
BGH, Tổ NN
Tùy theo tình hình thực tế, lịch hoạt động này có thể được bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện nhà trường và Kế hoạch của cấp trên.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn