Trường THPT Ninh Châu: Tích cực thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới

Thứ năm - 15/12/2016 02:22
Trường THPT Ninh Châu: Tích cực thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới

Trường THPT Ninh Châu: Tích cực thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới

Nhìn chung, các hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ đã có những hoạt động thiết thực, xây dựng được quy chế hoạt động, quy định chế độ hội họp, tỷ lệ thành viên tham gia họp khá đầy đủ.
     Kinh phí hoạt động đã được thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện và hỗ trợ. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, chỉ đạo các tổ chuyên môn để xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các mục tiêu của đơn vị theo Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trường đã cùng với các bộ phận chuyên môn của nhà trường tham mưu cho cấp có thẩm quyền về mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên trong nhà trường và tuyên truyền các hoạt động về bình đẳng giới cho các học sinh đặc biệt là các học sinh nữ.

     Thực hiện chính sách nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, Trường THPT Ninh Châu đã phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện một số chính sách ưu tiên đối với cán bộ nữ đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Lực lượng lao động nữ trong nhà trường tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ có tỷ lệ ngày càng tăng.

     Đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân trong nhà trường là nguồn cán bộ giúp việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong nhà trường và trong cộng đồng dân cư. Các hoạt động ngoại khóa, các tiết chào cờ được nhà trường tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới đến với tất cả các học sinh. 100% nữ cán bộ, giáo viên đều có chứng chỉ tin học, đó là điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý và tìm hiểu kiến thức trên mạng. Có 8/12 (chiếm 66,7%) nữ cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sĩ (vượt chỉ tiêu đề ra là đến năm 2015 đạt 40% tỷ lệ nữ trong tổng số người được đào tạo trên đại học). Về kết quả tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, sau đại hội Đảng bô, đại hội Công đoàn năm học 2016-2017, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH công đoàn và cấp ủy cơ sở đã tăng lên. Tại thời điểm tháng 12-2016, trường hiện có 2/3 cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, đạt tỷ lệ 66.7%. Số tổ trưởng là nữ đạt tỷ lệ 7/11 (chiếm 63.6%).

     Phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá tiếp tục được đẩy mạnh. Hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trường phối hợp với Ban nữ công Công đoàn xét và đề nghị các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, có tác dụng động viên, khuyến khích, biểu dương kịp thời các tập thể nữ công và nữ giáo viên làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, giữ yên mái ấm gia đình. Về việc chăm sóc sức khỏe, nhìn chung nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nữ học sinh nhà trường đều được hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là người mang thai, nuôi con nhỏ. Nhà trường có cán bộ y tế học đường thực hiện chăm sóc sức khỏe các bộ giáo viên và học sinh, phối hợp với trung tâm y tế dự phòng huyện để khám, tiêm phòng và giáo dục giới tính cho các học sinh. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới được nhà trường chú trọng. Trường THPT Ninh Châu đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, trong đó có giáo dục về bình đẳng giới, về các công tác trong chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ…

    Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2015-2020, Trường THPT Ninh Châu xác định cụ thể các mục tiêu, kế hoạch để đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác bổ sung quy hoạch cán bộ và tạo điều kiện cho nữ giáo viên rèn luyện, phấn đấu. Khi xem xét, bổ nhiệm cán bộ phải chú ý đến nhân tố nữ. Chú trọng cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ cán bộ, giáo viên. Phấn đấu xóa số hộ nữ giáo viên nghèo, cận nghèo. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai có hiệu quả việc chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt công tác y tế học đường. Tạo điều kiện để nữ cán bộ, giáo viên được hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, tinh thần lành mạnh…

Tác giả bài viết: Ninh Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn