Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NINH CHÂU

<< Tuần trước Tuần thứ: Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
14-05-2018
Thứ 3
15-05-2018
Thứ 4
16-05-2018
Thứ 5
17-05-2018
Thứ 6
18-05-2018
Thứ 7
19-05-2018
Chủ nhật
20-05-2018