Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NINH CHÂU

<< Tuần trước Tuần thứ: Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
11-02-2019
Thứ 3
12-02-2019
Thứ 4
13-02-2019
Thứ 5
14-02-2019
Thứ 6
15-02-2019
Thứ 7
16-02-2019
Chủ nhật
18-02-2019