Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NINH CHÂU

<< Tuần trước Tuần thứ: Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
13-11-2017
Thứ 3
14-11-2017
Thứ 4
15-11-2017
Thứ 5
16-11-2017
Thứ 6
17-11-2017
Thứ 7
18-11-2017
Chủ nhật
19-11-2017