Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NINH CHÂU

<< Tuần trước Tuần thứ: Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
14-01-2019
Thứ 3
15-01-2019
Thứ 4
16-01-2019
Thứ 5
17-01-2019
Thứ 6
18-01-2019
Thứ 7
19-01-2019
Chủ nhật
20-01-2019