Ảnh hoạt động năm học 2016-2017 42 photos | 496 view

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Đại diện ngân hàng Sacombank tặng hoa ngày 20-11

Bác Nguyễn Thái Toản Hội trưởng hội CMHS phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày 20-11

Đ/c Lê Chí Huy Phó chủ tịch hội đồng nhân dân Huyện Quảng Ninh phát biểu trong lễ kỷ niệm

Đại diện học sinh tặng hoa cho các thầy cô trong ngày 20-11

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Thầy Từ Xuân Hóa Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng đọc diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Hội nghị Cán bộ công chức và Công đoàn năm học 2016-2017

Hội nghị Cán bộ công chức và Công đoàn năm học 2016-2017

Hội nghị Cán bộ công chức và Công đoàn năm học 2016-2017