Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2016 - 2017


TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Đoạt giải

 

1

Nguyễn Trọng Tuấn

12A1

Toán

KK

 

2

Lê Thị Hà Giang

12A2

Văn

Ba

 

3

Nguyễn Thị Hồng Giang

12A2

Văn

Ba

 

4

Hà Thị Lan Hương

12A1

Văn

KK

 

5

Hoàng Thị Thúy Lan

12A1

Văn

Ba

 

6

Phan Nguyễn Vy Phương

12A2

Văn

KK

 

7

Hà Kiều Trang

12A1

Văn

Ba

 

8

Nguyễn Trung Hoàng

12A1

Vật lý

KK

 

9

Phạm Thị Ánh Hồng

12A1

Vật lý

KK

 

10

Lê Thị Bé

12A5

Địa lý

KK

 

11

Hoàng Thị Nguyệt Hằng

12A1

Địa lý

KK

 

12

Hoàng Thị Hạnh

12A2

Tiếng Anh

KK

 

13

Nguyễn Thị Mão

12A2

Tiếng Anh

KK

 

14

Trần Công Tiểu Nhi

12A2

Tiếng Anh

KK

 

15

Đoàn Thị Hồng Nhung

12A1

Tiếng Anh

Ba

 

16

Trương Huỳnh Đức

12A2

Tin học

Ba

 

17

Trần Quốc Thái

12A1

Sinh học

KK

 

18

Trương Thị Hoài Thương

12A2

Sinh học

KK

 

19

Lê Văn Cường

12A1

Lịch sử

KK

 

20

Nguyễn Minh Đức

12A2

Lịch sử

KK

 

21

Đỗ Đức Nam

12A3

Lịch sử

KK

 

22

Nguyễn Thị Nhi

12A1

Lịch sử

Nhì

 

23

Nguyễn Thị Yến Nhi

12A3

Lịch sử

Nhất

 

24

Trần Thị Sương

12A1

Lịch sử

KK

 

25

Trần Thị Ngọc Trâm

12A3

Lịch sử

KK

 

26

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

11A2

Toán

KK

 

27

Nguyễn Thành Đạt

11A1

Toán

KK

 

28

Phan Xuân Tư

11A1

Toán

KK

 

29

Nguyễn Thị Khánh Linh

11A3

Văn

KK

 

30

Nguyễn Thị Anh Thư

11A3

Văn

KK

 

31

Hoàng Tiến Dũng

11A1

Vật lý

KK

 

32

Phan Thế Nhân

11A2

Vật lý

KK

 

33

Nguyễn Đức Việt

11A2

Vật lý

KK

 

34

Trần Diễm Quỳnh

10A3

Địa lý

KK

 

35

Phan Yến Quỳnh

11A3

Địa lý

KK

 

36

Trần Thị Thanh Huyền

11A1

Tiếng Anh

KK

 

37

Mai Trung Kiên

10A2

Tin học

KK

 

38

Nguyễn Đức Quang

10A1

Tin học

KK

 

39

Nguyễn Hoàng Long

11A1

Hóa học

KK

 

40

Nguyễn Mạnh Nghĩa

11A2

Hóa học

KK

 

41

Nguyễn Thị Hoài Phương

11A1

Hóa học

KK

 

42

Hoàng Thị Kiều Trinh

11A1

Hóa học

KK

 

43

Hoàng Thị Kim Chi

11A1

Sinh học

KK

 

44

Phạm Thị Thu Thảo

11A1

Sinh học

KK

 

45

Phạm Thị Ngọc Ánh

11A3

Lịch sử

KK

 

46

Trần Ngọc Hùng

12A2

Casio

Nhì

 

47

Phan Thanh Ba

12A1

Casio

KK

 

48

Phạm Thị Ánh Hồng

12A1

Casio

KK

 

49

Nguyễn Thị Nhung

12A2

Casio

KK

 

50

Nguyễn Thị Lệ Thủy

11A3

OTE

KK