Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2015 - 2016

Danh sách học sinh đạt giải  Quốc gia trong kỳ thi IOE  năm học 2015 - 2016

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn
1 Từ Thị Hồng Nhung 10A3 khuyến khích IOE

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia -Tỉnh lớp 12 năm học 2015 - 2016

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng đội
1 Nguyễn Thị Phượng 12A1 Ba Toán  
2 Hà Thị Huyền Trang 12A1 Ba Toán
3 Trương Văn Dương 12A1 khuyến khích Toán
4 Nguyễn Thị Phương Anh 12A1 Nhì Văn  Ba
5 Nguyễn Thị Hướng 12A1 Nhì Văn
6 Nguyễn Thị Thương 12A2 Nhì Văn
7 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12A1 Ba Văn
8 Lê Việt Dũng 12A1 Ba Vật lý  
9 Phạm Đức Thịnh 12A1 Khuyến khích Vật lý
10 Nguyễn Thị Diệu Linh 12A1 Ba Sinh học  khuyến khích
11 Nguyễn Thị Hoài Linh 12A1 Ba Sinh học
12 Phan Thị Hồng Dung 12A2 khuyến khích Sinh học
13 Nguyễn Thị Kiều Trinh 12A8 Ba Lịch sử khuyến khích
14 Trần Thị Lúa 12A5 khuyến khích Lịch sử
15 Cao Thị Thuý Nga 12A7 Ba Địa lý Ba
16 Phan Thị Thanh Nhàn 12A1 Ba Địa lý
17 Lê Thị Diệu Linh 12A2 khuyến khích Tiếng Anh  
18 Võ Thị Lợi 12A1 khuyến khích Tiếng Anh
19 Lê Thị Nhi 12A1 khuyến khích Tiếng Anh
20 Trần Thanh Đức 12A1 Nhì Tin học khuyến khích
21 Lê Ngọc Phú 12A1 Nhì Tin học
22 Đỗ Đức Đạt 12A3 khuyến khích Tin học
23 Nguyễn Minh Hiền 12A2 khuyến khích Casio  
24 Nguyễn Thùy Chi 12A1 khuyến khích Casio
25 Trần Văn Hợi 12A2 khuyến khích Casio

Danh sách học sinh đạt giải HSG Tỉnh lớp 11 năm học 2015 - 2016

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn
1 Lê Thị Hà Giang 11A2 Ba Văn
2 Nguyễn Thị Hồng Giang 11A2 Ba Văn
3 Hà Thị Lan Hương 11A1 Ba Văn
4 Phan Nguyễn Vy Phương 11A2 Ba Văn
5 Hoàng Thị Minh Hạnh 11A1 khuyến khích Văn
6 Hoàng Thị Thúy Lan 11A1 khuyến khích Văn
7 Hà Kiều Trang 11A1 khuyến khích Văn
8 Phạm Thị Ánh Hồng 11A1 khuyến khích Vật lý
9 Trương Thị Hoài Thương 11A2 Ba Sinh học
10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11A2 khuyến khích Sinh học
11 Trần Quốc Thái 11A1 khuyến khích Sinh học
12 Nguyễn Thị Việt Hảo 11A8 Ba Lịch sử
13 Nguyễn Thị Nhi 11A1 Ba Lịch sử
14 Nguyễn Minh Đức 11A2 khuyến khích Lịch sử
15 Trần Thị Sương 11A1 khuyến khích Lịch sử
16 Phạm Thị Vân 11A1 khuyến khích Lịch sử
17 Hoàng Thị Nguyệt Hằng 11A1 Ba Địa lý
18 Nguyễn Hoàng Minh 11A2 khuyến khích Địa lý
19 Hoàng Thị Hạnh 11A2 khuyến khích Tiếng Anh
20 Nguyễn Thị Xuân Hương 10A3 khuyến khích Tiếng Anh
21 Đoàn Thị Hồng Nhung 11A1 khuyến khích Tiếng Anh
22 Từ Thị Hồng Nhung 10A3 khuyến khích Tiếng Anh
23 Trương Huỳnh Đức 11A2 khuyến khích Tin học
24 Phùng Tấn Linh 11A1 khuyến khích Tin học