Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2014 - 2015

Danh sách học sinh đạt giải HSG Tỉnh lớp 12 năm học 2014 - 2015

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng đội
1 Lê Thanh Hoàng 12A1 Ba Toán khuyến khích
2 Đinh Thị Hồng Thắm 12A2 Ba Toán
3 Trần Thị Thần Thoại 12A1 Ba Toán
4 Nguyễn Văn Toàn 12A2 khuyến khích Toán
5 Nguyễn Lê Nam Phương 12A1 Nhì Văn khuyến khích
6 Hoàng Thị Phương Anh 12A1 khuyến khích Văn
7 Lê Thị Huyền Trâm 12A1 khuyến khích Văn
8 Nguyễn Ngọc Hiếu 12A2 khuyến khích Vật lý  
9 Trần Thị Ngọc Mai 12A2 khuyến khích Vật lý
10 Nguyễn Mậu Hải 12A2 khuyến khích Hóa học  
11 Nguyễn Văn Lộc 12A1 khuyến khích Hóa học
12 Dương Thị Thúy Trang 12A2 Nhất Lịch sử Nhì
13 Hà Thị Huyền Trang 12A9 Nhì Lịch sử
14 Lê Thị Huyền Trâm 12A1 Nhì Lịch sử
15 Phan Hoàng Tuyết Diễm 12A9 Ba Lịch sử
16 Lê Thị Tố Uyên 12A1 Ba Lịch sử
17 Ngô Văn Đạt 12A7 khuyến khích Lịch sử
18 Hoàng Thị Hải Hà 12A8 khuyến khích Địa lý  
19 Trương Thị Kim Nhật 12A9 khuyến khích Địa lý
20 Phạm Thị Nhi 12A1 khuyến khích Địa lý
21 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12A1 Ba Tiếng Anh khuyến khích
22 Phan Tuyết Trinh 12A2 Ba Tiếng Anh
23 Nguyễn Thị Yến 12A2 khuyến khích Tiếng Anh
24 Trần Thị Thảo Yến 12A2 khuyến khích Tiếng Anh
25 Phan Thị Thu Thảo 12A8 Ba Tin học  
26 Trương Đình Tuấn 12A2 Ba Tin học
27 Tăng Thị Hoài Nhi 12A2 Ba Sinh học khuyến khích
28 Lê Công Hậu 12A1 khuyến khích Sinh học

Danh sách học sinh đạt giải HSG Tỉnh lớp 11 năm học 2014 - 2015

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn
1 Lê Việt Dũng 11A1 khuyến khích Toán
2 Trần Văn Dương 11A1 khuyến khích Toán
3 Nguyễn Thị Phượng 11A1 khuyến khích Toán
4 Hoàng Thị Huyền Trang 11A1 khuyến khích Toán
5 Hoàng Thị Huyền Trang 11A1 Ba Toán Violympic
6 Trương Văn Dương 11A1 khuyến khích Toán Violympic
7 Võ Thị Lợi 11A1 Ba Văn
8 Phạm Thị Kim Liên 11A2 khuyến khích Văn
9 Đào Thanh Hà 11A2 Ba Sinh học
10 Trần Văn Hợi 11A2 Ba Sinh học
11 Nguyễn Thị Diệu linh 11A1 Ba Sinh học
12 Nguyễn Thị Hoài Linh 11A1 Ba Sinh học
13 Phan Thị Hồng Dung 11A2 khuyến khích Sinh học
14 Trương Thị Thu Hoàn 11A2 khuyến khích Sinh học
15 Hà Như Quỳnh 11A2 khuyến khích Sinh học
16 Nguyễn Thị Hướng 11A1 Nhì Lịch sử
17 Nguyễn Thị Kiều Trinh 11A8 Ba Lịch sử
18 Phạm Thị Nhật Lệ 11A10 khuyến khích Lịch sử
19 Phan Thị Thanh Nhàn 11A1 Ba Địa lý
20 Nguyễn Thị Thùy Linh 11A5 khuyến khích Địa lý
21 Võ Thu Thủy 11A1 khuyến khích Địa lý
22 Võ Thị Lợi 11A1 khuyến khích Tiếng Anh
23 Lê Thị Nhi 11A1 khuyến khích IOE
24 Đỗ Đức Đạt 11A3 khuyến khích Tin học
25 Nguyễn Thị Thái Nguyên 11A2 khuyến khích Tin học
26 Lê Ngọc Phú 11A4 khuyến khích Tin học
27 Võ Văn Phú 11A1 khuyến khích Tin học