Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2013 - 2014

Danh sách học sinh đạt giải  Quốc gia trong kỳ thi Toán ViOlympic, IOE  năm học 2013 - 2014

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn
1 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11A1 Huy chương đồng IOE
2 Đinh Thị Hồng Thắm 11A2 khuyến khích Toán ViOlympic

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia -Tỉnh lớp 12 năm học 2013 - 2014

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng đội
1 Nguyễn Ngọc Nhân 12A2 Nhì Toán  
2 Hà Quốc Vương 12A1 Ba Toán  
3 Lê Mạnh Hùng 12A2 khuyến khích Toán  
4 Nguyễn Tiến Thuần 12A1 khuyến khích Toán  
5 Hoàng Thị Mỹ Vân 12A2 khuyến khích Toán  
6 Lê Thị Thùy Linh 12A2 Ba Văn  
7 Trần Thị Quỳnh Nhi 12A2 Ba Văn  
8 Nguyễn Ngọc Ánh 12A2 khuyến khích Văn  
9 Lê Thị Bình Giang 12A2 khuyến khích Văn  
10 Đỗ Thị Nga 12A1 khuyến khích Văn  
11 Phạm Thị Ngọc Anh 12A2 Nhì Sinh học  
12 Nguyễn Ngọc Linh 12A1 Nhì Sinh học  
13 Trần Thị Huyền 12A2 khuyến khích Sinh học  
14 Nguyễn Như Quỳnh 12A1 khuyến khích Sinh học  
15 Lê Mạnh Hùng 12A2 khuyến khích Vật lý  
16 Nguyễn Ngọc Nhân 12A2 Ba Hóa học  
17 Trần Thị Liễu 12A2 khuyến khích Hóa học  
18 Hà Quốc Vương 12A1 khuyến khích Hóa học  
19 Lê Thị Như Ngọc 12A1 Ba Lịch sử  
20 Châu Lê Khánh Hà 12B1 khuyến khích Lịch sử  
21 Nguyễn Thị Hồng 12A2 khuyến khích Lịch sử  
22 Võ Thị Mơ 12B1 khuyến khích Địa lý  
23 Phan Thị Lâm 12A2 khuyến khích Tiếng Anh  
24 Nguyễn Thị Thương 12A3 khuyến khích Tiếng Anh  
25 Nguyễn Ngọc Nhân 12A2 Ba Casio  
26 Hà Quốc Vương 12A1 khuyến khích Casio  

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia -Tỉnh lớp 11 năm học 2013 - 2014

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn
1 Trần Thị Ngọc Mai 11A2 Ba Toán
2 Đinh Thi Hồng Thắm 11A2 Ba Toán
3 Võ Thị Thu Hương 11A1 khuyến khích Toán
4 Phạm Hồng Việt 11A1 khuyến khích Toán
5 Hoàng Thị Phương Anh 11A1 Ba Văn
6 Võ Thị Linh 11A2 khuyến khích Văn
7 Nguyễn Lê Nam Phương 11A1 khuyến khích Văn
8 Lê Thị Huyền Trâm 11A1 Khuyến khích Văn
9 Võ Thị Linh 11A2 Ba Sinh học
10 Lê Duy Quang 11A1 khuyến khích Sinh học
11 Nguyễn Ngọc Hiếu 11A2 khuyến khích Vật lý
12 Nguyễn Mậu Hải 11A2 khuyến khích Hóa học
13 Nguyễn Văn Lộc 11A1 khuyến khích Hóa học
14 Phan Hải Nam 11A1 khuyến khích Hóa học
15 Dương Thị Thúy Trang 11A2 Nhì Lịch sử
16 Đỗ Thị Nga 11A1 khuyến khích Lịch sử
17 Lê Thị Thủy Tiên 11A2 khuyến khích Lịch sử
18 Phạm Thị Nhi 11A1 Ba Địa lý
19 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11A1 Ba Tiếng Anh
20 Trương Đình Tuấn 11A2 khuyến khích Tin học
21 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11A1 Nhì IOE
22 Trần Thị Thảo Yến 11A2 khuyến khích IOE
23 Phan Tuyết Trinh 11A2 khuyến khích IOE
24 Đinh Thị Hồng Thắm 11A2 Nhất Toán ViOlympic
25 Trần Thị Ngọc Mai 11A2 khuyến khích Toán ViOlympic