Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia năm học 2012 - 2013

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải
Đồng Đội 
 1 Nguyến Đình Cương 12A1 Ba Quốc gia Vật lí   
2 Nguyễn Ngọc Nhân 11A2 HCB Quốc gia Giải toán qua internet  
3 Hoàng Thị Mỹ Vân 11A2 HCB Quốc gia Giải toán qua internet  
4 Nguyễn Tuấn Vũ 11A2 HCB Quốc gia Giải toán qua internet  
5 Lê Mạnh Hùng 11A2 HCB Quốc gia Giải toán qua internet   
6 Phạm Thị Thu Sương 12B5 HCB Quốc gia HKPĐ Toàn Quốc  
 7 Hoàng Thị Tú Trinh
 
 11B5  HCB Quốc gia  HKPĐ Toàn Quốc  

                                                 *           *          *
Danh sách học sinh đạt giải HSG Tỉnh lớp 12 năm học 2012 - 2013

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng Đội 
 1 Nguyễn Đình Cương 12A1 Nhì Toán
 
2 Nguyễn Văn Hoàng 12A2 khuyến khích Toán
3 Từ Thị Long Oanh 12A1 khuyến khích Văn  
4 Lê Minh Hưng 12A1 khuyến khích Sinh học  
 
5 Phan Thị Luyện 12B4 Ba Sinh học
6 Hoàng Thị Oanh 12A1 khuyến khích Sinh học
7 Nguyễn Đình Cương 12A1 Nhì Vật lí   
8 Hoàng Minh Đức 12A2 khuyến khích Vật lí
9 Phan Xuân Hoan 12A1 khuyến khích Hóa học   
10 Hà Anh Quốc 12A1 khuyến khích Hóa học
11 Phan Thị Thơm 12B1 Ba Địa lý khuyến khích
12 Phạm Văn Huấn 12B2 Ba Địa lý
13 Đỗ Thị Lan Phương 12B8 khuyến khích Lịch sử  
14 Mai Thị Xuyến 12B8 khuyến khích Lịch sử
15 Nguyễn Thị Mơ 12A1 khuyến khích Tiếng Anh    
16 Nguyễn Thị Thùy Trang 12A2 khuyến khích Tiếng Anh
17 Hoàng Thị Minh Mẫn 12A2 khuyến khích Tiếng Anh
18 Nguyễn Văn Tiến 12A1 khuyến khích Tin học  
 19  Nguyễn Văn Hoàng  12A2 Nhì Casio  
20 Hoàng Minh Đức  12A2  Ba  Casio  
21  Trần Ngọc Dân 12A2  khuyến khích  Casio  


                                *    *    *

Danh sách học sinh đạt giải HSG Tỉnh lớp 11 năm học 2012 - 2013

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng Đội 
 1 Nguyễn Ngọc Nhân 11A2 Ba Toán
  
2 Lê Thị Thanh Tuyền 11A2 khuyến khích Toán
3 Hà Quốc Vương 11A1 khuyến khích Toán
4 Nguyễn Ngọc Ánh 11A2 khuyến khích Văn    
  
5 Lê Thị Thùy Linh 11A2 khuyến khích Văn
6 Đỗ Thị Nga 11A1 khuyến khích Văn
7 Trần Thị Quỳnh Nhi 11A2 khuyến khích Văn
8 Phạm Thị Ngọc Anh 11A2 Ba Sinh học     
9 Hoàng Thị Thùy Dung 11A2 khuyến khích Sinh học 
10 Trần Thị Huyền 11A2 khuyến khích Sinh học
11 Phan Xuân Long 11A2 Ba Vật lí 
12 Nguyễn Tiến Thuần 11A1 khuyến khích Vật lí
13 Lê Thị Thanh Tuyền 11A2 khuyến khích Vật lí
14 Lê Mạnh Hùng 11A2 khuyến khích Vật lí
15 Nguyễn Tuấn Vũ 11A2 khuyến khích Vật lí 
16 Nguyễn Ngọc Nhân 11A2 Ba Hóa học     
  
17 Hà Quốc Vương 11A1 Ba Hóa học
18 Trần Thị Liễu 11A2 khuyến khích Hóa học 
19 Nguyễn Thị Hà 11A1 Ba Lịch sử  
20 Lê Thị Như Ngọc 11A1 Ba Lịch sử
21 Đoàn Thị Thúy 11A1 Ba Lịch sử
22 Lê Đức Lương 11A1 khuyến khích Lịch sử
23 Nguyễn Thị Thùy 11B3 khuyến khích Lịch sử
24 Lê Thị Thủy 11B3 khuyến khích Lịch sử
25 Nguyễn Thị Hồng 11A2 khuyến khích Địa lí   
26 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10A1 Ba Anh văn  
27 Phan Thị Lâm 11A2 khuyến khích Anh văn
28 Nguyễn Thị Thương 11A2 khuyến khích Anh văn
 29 Phạm Hồng Trang 11A2 khuyến khích Anh văn
 30 Ngô Tấn Linh 11A1 khuyến khích Tin học       
 31 Nguyễn Ngọc Nhân 11A2 Ba Giải toán qua internet  
 32 Nguyễn Tuấn Vũ 11A2 Ba Giải toán qua internet
 33 Hoàng Thị Mỹ Vân 11A2 Ba Giải toán qua internet
 34 Lê Mạnh Hùng 11A2 khuyến khích Giải toán qua internet