Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2011 - 2012

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia -Tỉnh lớp 12 năm học 2011 - 2012

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng Đội 
 1 Lê Đức Cường 12A3 khuyến khích Toán khuyến khích   
  
2 Võ Trung Thành 12A2 khuyến khích Toán
3 Cao Thị Minh Thư 12A3 khuyến khích Toán
4 Nguyễn Duy Trinh 12A1 Ba Toán
5 Trần Thị Lan Anh 12A2 khuyến khích Văn  khuyến khích     
6 Trương Thị Duyến 12A3 khuyến khích Văn
7 Đoàn Lê Mai Lương 12A2 Ba Văn
8 Trần Thị Diệu Ly 12A2 khuyến khích Văn
9 Hà Thị Hồng Uyên 12A2 khuyến khích Văn
10 Nguyễn Thị Thùy Vân 12A1 Ba Văn
11 Lê Thị Thanh Loan 12A1 khuyến khích Sinh học  
  
12 Nguyễn Hữu Long 12A1 Nhì Sinh học
13 Nguyễn Lê Trang 12A1 khuyến khích Sinh học
14 Nguyễn Văn Hoàn 12A3 Ba Vật lí  
15 Nguyễn Duy Trinh 12A1 Ba Hóa học  
16 Trần Thị Đào 12C1 khuyến khích Lịch sử Ba    
  
17 Nguyễn Thị Hạnh 12C1 Nhì Lịch sử
18 Phạm Thị Thảo Ly 12C1 Ba Lịch sử
19 Trần Thị Tố Như 12C1 Ba Lịch sử
20 Võ Thị Khánh Trang 12C1 Ba Lịch sử
21 Phạm Thị Hoài Vi 12C1 Nhì Lịch sử
22 Nguyễn Thị Linh 12C1 khuyến khích Địa lý khuyến khích   
23 Hà Thị Vân 12C1 khuyến khích Địa lý
24 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12A2 khuyến khích Tiếng Anh khuyến khích
   
25 Lê Văn Hoàng 12A2 khuyến khích Tiếng Anh
26 Hà Thị Hồng Uyên 12A2 khuyến khích Tiếng Anh
27 Nguyễn Thị Thùy Vân 12A1 Nhì Tiếng Anh
28 Lê Bá Chủ 12A2 Nhì Casio  
 29 Nguyễn Thanh Bình 12A2 Ba Casio
 30 Võ Trung Thành 12A2 khuyến khích Casio

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia -Tỉnh lớp 11 năm học 2011 - 2012

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng Đội 
 1 Nguyễn Đình Cương 11A1 Nhất Toán khuyến khích
2 Hoàng Minh Đức 11A2 Nhì Toán
3 Nguyễn Văn Hoàng 11A2 Ba Toán
4 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 11A2 khuyến khích Toán
5 Cao Thị Hà 11B1 khuyến khích Văn
  
6 Lê Thị Lan 11A2 khuyến khích Văn
7 Lê Thị Thúy Sang 11A2 khuyến khích Văn
8 Lê Minh Hưng 11A1 khuyến khích Sinh học     
9 Phan Thị Luyện 11B4 khuyến khích Sinh học 
10 Hoàng Thị Hồng Vân 11A2 Ba Sinh học
11 Nguyễn Đình Cương 11A1 Ba Vật lí 
12 Trần Ngọc Dân 11A1 khuyến khích Vật lí
13 Nguyễn Văn Dinh 11A2 Nhì Vật lí
14 Hoàng Minh Đức 11A2 khuyến khích Vật lí
15 Phạm Công Thành 11A1 khuyến khích Vật lí 
16 Trần Thanh Đức 11A1 Ba Hóa học
     
17 Phan Xuân Hoan 11A1 khuyến khích Hóa học
18 Nguyễn Văn Hoàng 11A2 khuyến khích Hóa học 
19 Hà Anh Quốc 11A1 khuyến khích  Hóa học
20 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 11A2 khuyến khích  Hóa học
21 Nguyễn Trọng Thưởng 11A2 khuyến khích Hóa học
22 Nguyễn Thị Thu Huyền 11B8 Ba Lịch sử khuyến khích
 
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11B8 khuyến khích Lịch sử
24 Mai Thị Xuyến 11B8 Ba Lịch sử
25 Hoàng Văn Đại 11B1 khuyến khích Địa lí  khuyến khích
26 Phạm Văn Huấn 11B2 khuyến khích Địa lí
27 Nguyễn Thị Huệ 11B5 khuyến khích Địa lí 
28 Trần Thị Nhung 11B6 khuyến khích Địa lí 
 29 Phan Thị Thơm 11B1 Ba Địa lí
 30 Hoàng Thị Trúc Diễm 11A1 khuyến khích Anh văn        
 31 Nguyễn Thị Hới 11A1 khuyến khích Anh văn 
 32 Lê Thị Mai 11A1 khuyến khích Anh văn 
 33 Hoàng Thị Minh Mẫn 11A2 khuyến khích Anh Văn 
 34 Nguyễn Thị Thương 10A2 khuyến khích Anh văn
 35 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A2 khuyến khích Anh văn
 36 Mai Anh Tuấn 11A2 Ba Tin học