Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2010 - 2011

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia -Tỉnh lớp 12 năm học 2010 - 2011

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng Đội 
 1 Nguyễn Ngọc Duy  12A2  khuyến khích quốc gia  Sinh học  
2 Nguyễn Anh Ngọc  12A4  Nhì  Toán  
 khuyến khích
 
3 Nguyễn Thanh Hải  12A3  Ba  Toán
4 Lê Thị Thanh Phương  12A1  Ba  Toán
5 Nguyễn Viết Tùng  12A3  khuyến khích  Toán
6 Mai Thị Vân  12C1  Ba  Văn   khuyến khích   
7 Nguyễn Thị Mai Chi  12A3  khuyến khích  Văn
8 Đoàn Thị Duyên  12A4  khuyến khích  Văn
9 Đặng Ngọc Hằng Nga  12A3  khuyến khích  Văn
10 Lê Thị Uyên  12A3  khuyến khích  Văn
11 Phan Thái Chủ  12A3  Nhì  Sinh học Ba    
12 Dương Viết Dũng  12A3  Nhì  Sinh học
13 Nguyễn Ngọc Duy  12A2  Nhì  Sinh học
14 Nguyễn Thị Hồng Nhung  12A2  Ba  Sinh học
15 Trần Thị Phi Yến  12A4  khuyến khích  Sinh học
16 Nguyễn Ngọc Duy  12A2  khuyến khích  Vật lý  
17 Nguyễn Công Khắc  12A3  khuyến khích  Hóa học  
18 Phan Thị Thúy Bình  12C1  khuyến khích  Lịch sử   
19 Hà Thị Hoài Linh  12C1  khuyến khích  Lịch sử
20 Phạm Thị Phương Thảo  12C1  Ba  Địa Lý khuyến khích
21 Nguyễn Thị Bê  12C1  khuyến khích  Địa lý
22 Hà Thị Minh Khang  12C1  khuyến khích  Địa lý
23 Nguyễn Thị Thùy Vân  11A1  Nhất  Tiếng Anh    Ba
24 Nguyễn Thị Mai Chi  12A3  Nhì  Tiếng Anh
25 Lê Thị Thanh Phương  12A1  Ba  Tiếng Anh
26 Đoàn Thanh Thiên Thu  12A3  Ba  Tiếng Anh
27 Phạm Minh Dung  12A1  khuyến khích  Tiếng Anh
28 Nguyễn Thị Hồng Gấm  12B1  khuyến khích  Tiếng Anh
29 Phan Lê Khanh  12A2 Ba  Casio  Ba   
30 Nguyễn Anh Ngọc 12A4  Ba Casio
31 Nguyễn Văn Duẩn  12A2  Ba Casio
32 Nguyễn Ngọc Duy  12A2  Khuyến khích Casio
33 Nguyễn Văn Đều 12A4  khuyến khích Casio


Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia -Tỉnh lớp 11 năm học 2010 - 2011

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng Đội 
 1 Lê Đức Cường 11A3 Ba Toán

  
2 Nguyễn Duy Trinh 11A1 Ba Toán
3 Đỗ Thành Linh   khuyến khích Toán
4 Hà Quốc Long   khuyến khích Toán
5 Đoàn Lê Mai Lương 11A2 Nhì Văn khuyến khích
6 Trần Thị Lan Anh   Ba Văn
7 Nguyễn Thị Thùy Vân 11A1 Ba Văn
8 Trần Thị Hồng Ly   khuyến khích Văn
9 Hà Thị Hồng Uyên 11A2 khuyến khích Văn
10 Lê Văn Hoàng   khuyến khích Văn
11 Nguyễn Hữu Long 11A1 Nhì Sinh học
    
12 Lê Thị Hiển Hạnh   khuyến khích Sinh học
13 Phạm Thị Lụa 11B1 khuyến khích Sinh học
14 Hoàng Thị Phương Trà   khuyến khích Sinh học
15 Nguyễn Lê Trang 11A1 khuyến khích Sinh học
16 Nguyễn Văn Hoàn 11A3 Ba Vật lý  
17 Nguyễn Duy Trinh 11A1 Ba Hóa học


 
18 Nguyễn Thanh Hoàng   khuyến khích Hóa học
19 Hoàng Thị Thùy Giang 11A1 khuyến khích Hóa học
20 Phạm Thị Quỳnh Yên 11A3 khuyến khích Hóa học
21 Trần Thị Đào 11C1 Nhì Lịch sử  
Nhất   
22 Trần Thị Tố Như 11C1 Nhì Lịch sử
23 Phạm Thị Hoài Vy 11C1 Nhì Lịch sử
24 Nguyễn Thị Hạnh 11C1 Ba Lịch sử
25 Lê Thị Mai Hương 11A2 Ba Lịch sử
26 Phạm Thảo Ly 11C1 Ba Lịch sử
27 Võ Thị Khánh Trang 11C1 khuyến khích Lịch sử
28 Ngô Thị Thơm   Ba Địa lý khuyến khích 
  
29 Mai Thị Thu   Ba Địa lý
30 Đặng Thị Huyền Trang   Ba Địa lý
31 Nguyễn Thị Linh 11C1 khuyến khích Địa lý
32 Nguyễn Thị Thùy Vân 11A1 Nhất Tiếng Anh  khuyến khích
33 Hà Thị Hồng Uyên 11A2 Nhì Tiếng Anh
 34 Hoàng Thị Thu Hà    khuyến khích  Tiếng Anh
 35 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh    khuyến khích  Tiếng Anh
 36 Lê Văn Hoàng  12A2  khuyến khích  Tiếng Anh