Học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh năm học 2008 - 2009

Danh sách học sinh đạt giải HSG Tỉnh lớp 12 năm học 2008 - 2009

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn Giải Đồng Đội
1 Cao Thị Diệu Hương 12A2  Ba khu vực MT Casio   
 2 Cao Thị Diệu Hương 12A2  Nhì  Casio      
 3 Đỗ Quang Thắng 12A2  Ba Casio  
 4 Lê Minh Tình 12A1  khuyến khích Casio  
 5 Nguyễn Viết Nhật Hoàng 12A3  khuyến khích Casio  
6 Trần Thị Mùi 12C1 Ba  Lịch sử Ba
7 Lê Thi Ngọc Trà 12C1 Ba  Lịch sử
8 Nguyễn Thu Trang 12C1 Ba  Lịch sử
9  Trần Thị Mỹ Phương 12B6  khuyến khích   Lịch sử 
10  Phan Thị Thương  12C2  khuyến khích  Lịch sử 
11 Nguyễn Thị Diễm Hương 12C1 Ba Địa lý       Ba      
12 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 12C2 Ba  Địa lý
13 Nguyễn Thị Hoài Nhi 12C1 Ba  Địa lý
14 Trương Thị Hải Yến 12B6 Ba  Địa lý
15 Nguyễn Thị Hiền 12C2 khuyến khích    Địa lý  
16 Phạm Thị Thu Hương 12C2 khuyến khích  Địa lý
17 Võ Thị Thủy 12B6  khuyến khích  Địa lý
18 Nguyễn Thị Hậu 12C1 khuyến khích  Văn  khuyến khích
19 Lê Thị Hồng Thủy 12C1 khuyến khích  Văn
20 Lê Thị Anh Trâm 12C1 khuyến khích  Văn
21 Hoàng Ái Vân 12C1 khuyến khích  Văn
22 Nguyễn Thị Yến Hoài 12A2  Ba   Sinh học   Ba   
23 Phạm Thị Hồng Hạnh 12A1 khuyến khích  Sinh học
24 Nguyễn Hà Khánh Linh 12A1 khuyến khích  Sinh học
25 Hoàng Thị Ngân 12A3 khuyến khích  Sinh học
26 Phạm Ngọc Tài 12A1 khuyến khích Sinh học 
27 Nguyễn Viết Nhật Hoàng 12A3 khuyến khích  Hóa Học   
28 Nguyễn Chí Ngọc 12A1 khuyến khích  Hóa Học
29 Nguyễn Thị Phượng 12C1  Ba   Tiếng Anh  khuyến khích
30 Phạm Thị Thùy Linh 12C1 khuyến khích  Tiếng Anh
 31 Hoàng Vương Quốc  12A1 HCB Điền Kinh  
 32 Hoàng Vương Quốc  12A1  HCĐ Điền Kinh


Danh sách học sinh đạt giải HSG Tỉnh lớp 11 năm học 2008 - 2009

TT Họ Và Tên Lớp Giải Môn  Giải Đồng Đội
 1 Lê Thanh Hòa 11A1 Ba Toán
khuyến khích
 
 2 Hà Thanh Tùng 11A1 khuyến khích Toán
 3 Hà Trọng Vĩnh 11A1 khuyến khích Toán
 4 Lê Thị Yên Bình 11A1 khuyến khích Sinh học

Ba


 
 5 Nguyễn Mậu Huy 11A1 khuyến khích Sinh học
 6 Trần Thị Oanh 11A3 khuyến khích Sinh học
 7 Phạm Thị Thúy 11A3 khuyến khích Sinh học
 8 Nguyễn Tâm Việt 11A3 khuyến khích Sinh học
 9 Nguyễn Hùng Vương 11A3 khuyến khích Sinh học
 10 Cao Thị Thu Hiền 11C1 Ba Văn    Ba
 11 Hà Khánh Linh 11B3 Ba Văn
 12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11A1 Ba Văn
 13 Hoàng Thị Thanh 11C1 Ba Văn
 14 Hoàng Thị Thảo Nhung 11A2 khuyến khích Văn
 15 Lê Thanh Hòa 11A1 khuyến khích Hóa học  
 16 Lê Thị Thu Giang 11A2 Nhì Lịch sử
Ba

 
 17 Lê Thị Hải Hà 11A2 Ba Lịch sử
18 Võ Thị Hạnh 11C1 Ba Lịch sử
19 Nguyễn Thị Hoài Thương 11C1 khuyến khích Lịch sử
20 Nguyễn Thị Ngân 11A2 Ba Địa lý

Ba


 
21 Lưu Bích Ngọc 11A1 Ba Địa lý
22 Nguyễn Thị Hoài Phương 11C1 Ba Địa lý
23 Nguyễn Thị Bình 11C1 khuyến khích Địa lý
24 Đỗ Thị Hương Giang 11A1 khuyến khích Địa lý
25 Trần Thị Hải Yến 11C1 khuyến khích Địa lý
26 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11A3 khuyến khích Tiếng Anh   khuyến khích
27 Lê Thị Thanh Tú 11C1 khuyến khích Tiếng Anh
28 Trần Thị Thu Hà 11A1 HCV Điền Kinh